«

»

kwi
11

Konferencja prasowa pt. „Czerwona Mapa Bydgoszczy”

Ponad 20 lat temu „skończył się w Polsce komunizm”. Nadal jednak w przestrzeni publicznej funkcjonują „miejsca pamięci” stworzone na użytek propagandy komunistycznej. Do tej pory spotykamy w Polsce ulice, place, parki, pomniki i inne obiekty noszące imiona działaczy i organizacji stalinowskich. Są one swoistą formą gloryfikacji zbrodniczego systemu, zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości, zwalczania dążeń niepodległościowych oraz likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego.

Dzisiejszą konferencją zainicjowaliśmy w regionie akcję „Goń z pomnika bolszewika”. Materiał wideo. Jest ona częścią ogólnopolskiego projektu naszego Stowarzyszenia, o tej samej nazwie. Celem projektu jest zbieranie informacji nt. reliktów komunizmu, a następnie podejmowanie działań aby ślady komunistycznych kłamstw zniknęły z polskich ulic, placów, parków, pomników i innych obiektów raz na zawsze. Projekt nasz wspiera ponad 50 osób publicznych i wiele organizacji społecznych. Są to m.in. takie osoby jak Grzegorz Braun, Paweł Kukiz, Antoni Krauze, śp. Przemysław Gintrowski, Leszek Żebrowski, Tadeusz Płużański, Stanisław Michalkiewicz, Marek Chodakiewicz, Janusz Rewiński czy Marek Jurek, a także szereg organizacji np. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenia Auschwitz Memento czy Grupa Rekonstrukcji Historycznych NSZ i wiele innych.

Nazwy gloryfikujące zbrodniczą ideologię, propagandę komunizmu i wrogą Polsce politykę Stalina obecne są także w przestrzeni publicznej Bydgoszczy. Na potrzeby projektu przygotowaliśmy „Czerwoną Mapę Bydgoszczy”. Na mapie symbolicznie umieściliśmy niektóre obiekty w Bydgoszczy, noszące imiona działaczy oraz organizacji stalinowskich. Obok nazw ulic, parku itp. umieściliśmy krótkie informacje nt. nazw.

Na ręce przewodniczącego rady miasta pana Romana Jasiakiewicza złożyliśmy dziś list otwarty, w którym zwracamy się do władz Miasta o podjęcie działań zmierzających do zmiany nazw występujących na terenie Bydgoszczy ulic i parku tj. ul. Armii Ludowej, ul. Zygmunta Berlinga, ul. Teodora Duracza, ul. Oskara Langego, ul. Stanisława Lehmana, ul. Józefa Powalisza, ul. Romana Chłodzińskiego, ul. Bolesława Rumińskiego, al. Planu 6-letniego, ul. Przodowników Pracy, Jar Czynu Społecznego, a także Parku płk. Zbigniewa Załuskiego.

Utrzymanie obecnych nazw utrwala zafałszowany obraz najnowszej historii Polski, stanowi pochwałę zdrady Ojczyzny oraz jest formą gloryfikacji zbrodniczej ideologii, propagandy komunistycznej i wymierzonej w niepodległość Polski polityki Józefa Stalina. Utrzymanie tego rodzaju nazw jest także sprzeczne z porządkiem prawnym w Polsce, szczególnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz oraz art. 256 Kodeksu Karnego.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że z podobnym apelem do władz miasta Bydgoszczy wystąpił w 2008 roku śp. Janusz Kurtyka, ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wierzymy także  że w sprawie usuwania reliktów komunizmu z przestrzeni publicznej, możemy liczyć na przychylność władz Bydgoszczy, o czym świadczy treść uchwały Rady Miasta o nr. XVI/303/11, z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie zmiany nazwy ulicy z „ulica Lucjana Szenwalda” na „ulica Czesława Miłosza”.

Przypominamy, że istnieje możliwość wprowadzenia nawet kilkuletniego okresu przejściowego, w którym obowiązują równolegle dwie nazwy ulicy, co pozwala mieszkańcom lub firmom działającym na danym terenie na rozłożenie w czasie i ominięcie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze zmianami adresowymi. W gestii władz Miasta jest także zwolnienie mieszkańców lub firm z części lub całości podatków lokalnych i innych opłat, tak aby pozostawione „w kieszeni” podatników pieniądze mogli oni przeznaczyć na ewentualne koszty związane ze zmianą nazw ulic. Przypominamy także że na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 39, poz. 306), z dniem 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Więcej informacji o akcji w zakładce „Projekty”.