Czerwona Mapa Bydgoszczy

Ponad 20 lat temu „skończył się w Polsce komunizm”. Nadal jednak w przestrzeni publicznej funkcjonują „miejsca pamięci” stworzone na użytek propagandy komunistycznej. Do tej pory spotykamy w Polsce ulice, place, parki, pomniki i inne obiekty noszące imiona działaczy i organizacji stalinowskich. Są one swoistą formą gloryfikacji zbrodniczego systemu, zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości, zwalczania dążeń niepodległościowych oraz likwidacji niepodległego bytu państwa polskiego.

Nazwy gloryfikujące zbrodniczą ideologię, propagandę komunizmu i wrogą Polsce politykę Stalina obecne są także w przestrzeni publicznej Bydgoszczy.

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy „Czerwoną Mapę Bydgoszczy”. Na mapie symbolicznie umieściliśmy niektóre obiekty w Bydgoszczy, noszące imiona działaczy oraz organizacji stalinowskich. Obok nazw ulic, parku itp. umieściliśmy krótkie informacje nt. nazw.

 Wersja interaktywna mapy poniżej:


Pokaż Czerwona Mapa Bydgoszczy. na większej mapie