O nas

Stowarzyszenie KoLiber jest organizacją zrzeszającą licealistów, studentów, przedsiębiorców i wszystkich tych, którym bliska jest myśl konserwatywna i wolnorynkowa. Organizacja konserwatystów w sferze obyczajowo-społecznej i wolnorynkowców w dziedzinie gospodarki.

Bliskie są nam takie wartości jak ochrona własności, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los, rządy prawa, silne i bezpieczne państwo, naród, tradycja, sprawiedliwość, rodzina.

Naszymi celami są: kreowanie postaw patriotycznych, walka w obronie tradycji i kultury Polski, przeciwdziałanie odbieraniu suwerenności państwu polskiemu, działanie na rzecz ochrony życia poczętego, aktywność mająca na celu zachowanie tradycyjnego modelu rodziny, edukacja  makro- i mikroekonomii w duchu wolnorynkowym, działanie na rzecz decentralizacji oraz zwiększania kompetencji samorządów.

Cele te realizujemy poprzez organizację happeningów, akcji, projektów, lekcji przedsiębiorczości, spotkań ze znanymi osobistościami (ekonomistami, politykami, publicystami, historykami, dziennikarzami itd.), dyskusji, debat, prelekcji, wykładów, pochodów, zajęć dotyczących sfery historycznej i kulturowej.

Apelujemy, korespondujemy, dyskutujemy, protestujemy, wydajemy oświadczenia.

Honorowymi członkami KoLibra są m.in. Robert Gwiazdowski, Roman Kluska, Rafał Ziemkiewicz, Stanisław Michalkiewicz czy Mart Laar.

Stowarzyszenie prowadzi następujące projekty: Zgoda4.pl, KoLiber dla życia, KoLiber Historia, Latający Uniwersytet KoLibra, Lekcje Ekonomii dla Dzieci, Akademię KoLibra, Goń z pomnika bolszewika oraz Goniec Wolności.