Wstęp

Drodzy Czytelnicy, 

Oddajemy Wam do rąk kolejny numer „Gońca Wolności”, pierwszy w 2012 roku, jest to jednocześnie ostatni numer, który przygotowywałam jako redaktor naczelny. Od kolejnego numeru „Gońcowi” szefować będzie Natalia Szpurko. Jestem przekonana, że „Goniec” pod jej kierownictwem będzie jeszcze lepszy niż dotychczas. Zmiana redaktora naczelnego jest z pewnością poważną sprawą, ale to nie jedyna zmiana kadrowa — współpracę z „Gońcem” zakończył Łukasz Karolak. Łukasz wniósł wiele do „Gońca” i bez wątpienia jest to wielka strata. 

Zmiany personalne nie wpłynęły jednak na pracę redakcji, więc znajdziecie w nim, szanowni Czytelnicy, wiele ciekawych i wartościowych tekstów, a także artykuły mniej serio. Szczególnie zachęcam do lektury tekstu Seweryna Szwarockiego, nowego prezesa Stowarzyszenia KoLiber, pt. „Kapela Donka «skuteczniejsza» niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...”. Niewątpliwie warto także zapoznać się z relacją Karola Rozenberga z jego wyprawy do Azji Południowo-Wschodniej.

 Ponadto w numerze gościmy dwóch byłych redaktorów naczelnych „Gońca Wolności”. W dziale Czytamy, oglądamy, słuchamy można znaleźć recenzję autorstwa Michała Wolskiego, zaś Paweł Pomianek wypełnił dla nas Kwestionariusz (w dziale Rozgrzewka).