Newsletter ekonomiczny

Świat

- Giganci paliwowi - amerykański Exxon Mobil oraz rosyjski Rosnieft - podpisali porozumienie o szerokiej współpracy przy wydobyciu ropy i gazu polegającej na wymianie dostępu do złóż oraz wymianie technologicznej. Rosnieft ma wziąć udział w eksploatacji zasobów w Zatoce Meksykańskiej, Teksasie i Kanadzie, natomiast Exxon zacznie pracę na Morzu Czarnym i w Arktyce. Rosjanie mają również otrzymać dostęp do amerykańskich zaawansowanych technologii wydobywczych. Niektórzy analitycy wskazują, że tym faktem amerykański biznes dokonał legitymizacji skazania Michaiła Chodorkowskiego i przejęcia jego Jukosu przez państwowy Rosnieft. ABW ostrzega, że współpraca między Exxon a Rosnieft może ułatwić Rosjanom przejmowanie koncesji na eksploatację złóż łupkowych w Polsce.

Europa

- Stopa bezrobocia w Hiszpanii osiągnęła 24,44%, co oznacza 5.64 mln bezrobotnych. Tylko w pierwszym kwartale tego roku pracę straciło tam 366 tys. osób.

 - Litwa wypłaci rekompensaty za mienie żydowskie zagrabione przez III Rzeszę i ZSRR. Równowartość około 153 mln złotych ma być wykorzystana na potrzeby religijne, oświatowe, kulturalne i zdrowotne wyłącznie litewskich Żydów. Decyzja została ciepło przyjęta przez izraelskie MSZ, jednakże liczni działacze żydowscy surowo ją krytykują za zbyt niską wartość rekompensaty oraz pominięcie spadkobierców, którzy nie są mieszkańcami Litwy. Rok temu rząd USA oficjalnie skrytykował Polskę za przerwanie prac legislacyjnych zmierzających do restytucji prywatnego mienia żydowskiego.

Polska

- Ponownie rozgorzała dyskusja na temat możliwości wejścia Polski w skład G20.  Wznieciły ją słowa redaktora naczelnego Forbes Asia, który zasugerował, że Polska powinna zastąpić w tej grupie Argentynę. Z pomysłem wszczęcia starań o akces Polski do G20 wystąpił w 2010 roku Lech Kaczyński, jednakże jego inicjatywa została wówczas skrytykowana i nie spotkała się z przychylną reakcją rządu.

 - Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie dnia 1 kwietnia, lokaty jednodniowe już nie pozwalają uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Na skutek tej zmiany, popularność zaczęły zyskiwać tzw. polisolokaty - produkty ubezpieczeniowe, które starają się być odpowiednikami lokat, tyle że bez podatku Belki. Polisolakata formalnie jest ubezpieczeniem na życie, w którego ramach oferowana jest premia za dożycie końca umowy, będąca analogiem odsetek od lokaty bankowej.

Komentarz

- Premier Tusk wraz z liczną delegacją spędził 4 dni na wizycie gospodarczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Z kolei w Polsce przez 3 dni przebywał premier Chin w ramach wizyty o podobnym charakterze. Warto obserwować, jakie te wydarzenia będą miały długofalowy wpływ na współpracę pomiędzy Polską a powyższymi partnerami.

 - Warto przypomnieć, że krótko po ubiegłorocznym amerykańskim apelu do Polski o wypłacenie rekompensat za zagrabione mienie żydowskie, nasze MSZ opublikowało dokument z 1960, w którym PRL uzgodniła z USA wpłatę 40 mln $ na rzecz roszczeń majątkowych obywateli amerykańskich. Można w nim przeczytać, że: „(...) Po wejściu w życie niniejszego układu rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał rządowi polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do rządu polskiego (…)".