Wolnościowy Flesz

Stany Zjednoczone

Americans for Tax Reform

 

ATR wspiera ustawę zmniejszającą stawkę podatku dochodowego dla małych przedsiębiorstw

 

Przedstawiciele Americans for Tax Reform wyrazili swoje poparcie dla H.R.9, zwanej „Ustawą zmniejszająca stawkę opodatkowania dla małych przedsiębiorstw”. Jej wprowadzenie oznaczałoby zmniejszenie obciążenia fiskalnego małych firm o jedną piątą, a opodatkowanie efektywne zmniejszyłoby się z poziomu 35% do 28%.

 Prezydent ATR, Grover Norquist, napisał w liście do Izby Reprezentantów, że decyzje właścicieli prywatnych zakładów w kwestii zatrudnienia oraz nakładów inwestycyjnych zależą w dużej mierze od poziomu opodatkowania. Norquist podkreślił także, że dzięki tej ustawie małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększą swoją produkcję, zatrudnią nowych pracowników oraz wkroczą do nowych branż.

 Prezydent ATR podkreślił również, że małe firmy, w odróżnieniu od największych graczy na rynku, nie płacą podatków od korporacji – są one raczej uzależnione od stawki opodatkowania właściciela. Oznacza to, że zmniejszenie obciążeń dla nich zwiększy zyski przedsiębiorstw.

[Maciej Śliz]

 

Australia

Centre for Independent Studies

  

Trzeba zmienić nasz tok myślenia!

 

Jessica Brown, ekspert CIS, podkreśliła w swoim najnowszym raporcie, że jednym z największych problemów australijskiego społeczeństwa jest stosunek wszystkich stron – zarówno poszczególnych obywateli, jak i rządu – do sytuacji gospodarczej oraz społecznej.

 Jednym z przykładów przytoczonym przez Brown jest kwestia osób niepełnosprawnych, wśród których ponad połowa nie ma pracy. Wprawdzie takie organizacje jak Jobsupport w Sydney pomagają 50 na 60 młodym ludziom z różnymi problemami umysłowymi znaleźć zatrudnienie, lecz brakuje zdecydowanej akcji państwa. Zamiast wspierania tych osób w wejściu na rynek pracy rząd australijski wysyła ich na zasiłek.

 Podobny problem dotyka dzieci z biednych rodzin. W Australii co ósme dziecko wychowuje się w rodzinie, w której żaden z rodziców nie ma pracy. Bieda nie jest jednak ich jedynym problemem. Najtrudniejszą kwestię stanowi jej „dziedziczenie” – młodym ludziom z takich środowisk trudniej jest wyrwać się z trudnego położenia.

 Jak twierdzi Brown, wszyscy wiedzą, że praca dobrze wpływa na stan ludzi borykających się z rozmaitymi dolegliwościami i że jest jedynym sposobem na wyjście z biedy. Jednocześnie rząd robi wszystko, żeby utrudnić im wejście na rynek pracy. „Trzeba zmienić nasz tok myślenia”, stwierdziła Brown.

[Maciej Śliz]

 

 Nowa Zelandia

ACT New Zealand 

 

 Kolejka obowiązuje wszystkich uchodźców

 

Prezes ACT New Zealand, John Banks, stwierdził, że imigranci, którzy chcą się dostać do Nowej Zelandii, omijając wymagane procedury, nie mogą otrzymać możliwości załatwienia swojej sprawy w ten sposób.

 Żeby móc ubiegać się o prawo pobytu, trzeba złożyć zaledwie jeden protokół, a oni próbują ominąć nawet tę procedurę.

 Jako państwo praworządne, Nowa Zelandia powinna wymagać od imigrantów przestrzegania naszych przepisów.

 Omijanie kolejki jest także bardzo niesprawiedliwe dla tych uchodźców, którzy respektują nasze prawo. Musimy brać pod uwagę ich sytuację – zakończył Banks.

[Maciej Śliz]