Newsletter ekonomiczny-czerwiec/lipiec

 Świat

- Od 2009 roku, gdy na skalę przemysłową rozpoczęto w USA wydobycie gazu z łupków, jego cena na rynku amerykańskim spadła o 55%. Według raportu IHS Global Insight dzięki eksploatacji tych złóż w 2010 pracę posiadało ponad milion ludzi. Władze USA rozważają obecnie możliwość dopuszczenia do eksportu gazu poza granice kraju. Zarówno Japonia jak i Europa mają chrapkę na tańszy gaz, jednakże Amerykanie obawiają się strat związanych ze wzrostem ceny gazu na swoim rynku rodzimym.

 - Bob Diamond, dyrektor naczelny brytyjskiego giganta bankowego Barclays, ustąpił ze stanowiska w związku z ujawnieniem manipulacji dokonywanych przez pracowników firmy na międzybankowych stopach referencyjnych LIBOR i EURIBOR. Barclays został ukarany kwotą ponad 400 mln dolarów przez urzędy regulacyjne. Trwają dochodzenia dotyczące zaangażowania innych czołowych banków w tę aferę.

 - Ekonomiści zwracają uwagę na sukcesy rozwoju Ameryki Łacińskiej, w szczególności Brazylii, osiągane pomimo globalnego kryzysu. Od 2003 roku 40 mln Brazylijczyków przeszło z ubóstwa do niższej klasy średniej. W tym czasie wzrost PKB w niektórych ubogich regionach kraju wyniósł nawet ponad 40%. Podkreślane są trzy główne filary brazylijskiego modelu rozwoju:

  • napędzanie gospodarki poprzez włączanie do udziału w rynku ludzi, którzy dotąd byli na marginesie społeczeństwa,

  • zdrowy system finansowy,

  • rozwój stosunków gospodarczych z Azją.

Europa

- Hiszpańskie banki otrzymały w lipcu 100 mld euro pomocy z europejskich instytucji finansowych. Już w maju hiszpańska Bankia została znacjonalizowa w celu zapobieżenia jej upadkowi. Hiszpański system bankowy był jednym z głównych beneficjentów taniej pożyczki wyemitowanej na przełomie 2011 i 2012 przez Europejski Bank Centralny, wynoszącej ponad bilion euro. Pomimo tego, długoterminowa sytuacja hiszpańskich banków się nie poprawiła. Dodatkowo, dane EBC donoszą, że, wbrew jego intencjom, Hiszpanie nie wykorzystują pomocy finansowej do wsparcia rodzimego rynku kredytowego, lecz deponują otrzymane fundusze w bezpiecznych instytucjach finansowych.

 - Rozpoczęła się budowa pierwszej białoruskiej siłowni jądrowej. Elektrownia powstaje w Ostrowcu przy granicy z Litwą i ma zostać uruchomiona w 2018 roku.

Polska

- Polska znów samotnie zawetowała proponowane przez Komisję Europejską plany redukcji emisji CO2 po 2020 roku. Wicepremier Pawlak uzasadniając polskie stanowisko podkreślał, że jakiekolwiek dalsze kroki podejmowane w tym temacie samotnie przez Unię Europejską będą nieskuteczne, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie globalne.

 - Fiasko poniósł proponowany przez NBP “Program redukcji opłat kartowych w Polsce”. Do programu nie przystąpiły m.in. MasterCard i Visa. NBP poinformował, że w tej sytuacji osiągnięcie obniżek polskich opłat interchange, jednych z najwyższych w Europie, jest możliwe jedynie w drodze regulacji ustawowej.

 - Według danych o wydajności pracy zebranych przez OECD za rok 2011 statystyczny Polak pracuje rocznie 1940 godzin i wytwarza w ciągu godziny dobra i usługi wartości 24,7 dol. Z kolei Niemiec 1473 godz. i 53,6 dol., a Norweg 1455 godz. i 75,2 dol. Natomiast według danych Eurostatu pracujemy 40,7 godz. tygodniowo i wypracowujemy 8,8 dol w godzinę, podczas gdy Niemiec 35,7 godz. i 24,8 dol. a Norweg 32,2 godz. i 54,1 dol.

Komentarz

- Warto zaznaczyć, że wskaźnik wydajności pracy jest w małym stopniu funkcją pracowitości obywateli danego kraju. Ten wskaźnik mierzy również sprawność struktur państwowych i gospodarczych. Niewielkim przykładem czynnika obniżającego wydajność pracy Polaków jest monopolistyczna Poczta Polska, która każe im tracić mnóstwo czasu w swoich oddziałach.

 - Czyżby to Polsce przeznaczone było wyleczyć Europę z projektów walki z emisją CO2?

 - Interesującym będzie dalsze śledzenie brazylijskiej drogi rozwoju. Kraj ten przeszedł gruntowne przemiany podczas 8-letnich rządów (2003-2010) Luiza Inacia Lula de Silva - robotnika fabrycznego i lewicowego działacza związków zawodowych, który winą za obecny kryzys obarcza “białych ludzi o niebieskich oczach”. Udało mu się wyciągnąć Brazylię z długów i dokonać w kraju przemian społecznych dzięki licznym programom socjalnym, głównie skierowanym na walkę z głodem i edukację młodzieży.