Wybraliśmy nowe władze KoLibra!

Dnia 8 grudnia 2012 roku odbył się Konwent Stowarzyszenia KoLiber, na którym delegaci z całej Polski wybierali nowego Prezesa oraz członków Sądu Naczelnego i Centralnej Komisji Rewizyjnej. Obrady toczyły się w budynku Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

 
 
Przewodniczącym obrad został były prezes Stowarzyszenia KoLiber, Marcin Kamiński. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano natomiast Łukasza Dumowskiego, Bartosza Słomińskiego, Macieja Woźniaka, Jacka Marszałka oraz Kacpra Szczurka.
 
Następnie głos zabrał ustępujący prezes KoLibra, Seweryn Szwarocki, który w swojej przemowie podziękował członkom Zarządu Głównego oraz innym KoLibrantom. Po kolejnym sprawozdaniu, przedstawionym przez Centralną Komisję Rewizyjną, delegaci udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
 
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kandydatów na prezesa Stowarzyszenia KoLiber. W tym roku o stanowisko to ubiegało się dwóch kandydatów: Marcin Chmielowski z Krakowa oraz Jakub Kulesza z Warszawy, dotychczasowy skarbnik i wiceprezes KoLibra. Kandydaci przedstawili swoje wizje KoLibra i odpowiedzieli na liczne pytania ze strony KoLibrantów. Po burzliwej dyskusji na temat kierunku działań KoLibra, delegaci przeszli do głosowania.
 
W oczekiwaniu na wyniki wyborów wręczono reaktywowaną w tym roku nagrodę „Skrzydła KoLibra”. Laureatem został Mateusz Jakub Kwapich, opiekujący się całym zapleczem IT KoLibra. Następnie Jacek Spendel przedstawił prezentację na temat współpracującej z KoLibrem organizacji międzynarodowej Students For Liberty.
 
Ważnym momentem w czasie Konwentu było oficjalne powołanie Centrum Analiz KoLibra, którego dyrektorem został kol. Marek Kułakowski.
 
Po długim oczekiwaniu Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. Nowym prezesem Stowarzyszenia KoLiber został Jakub Kulesza. W skład Zarządu weszli także Piotr Gładysz oraz Piotr Mazurek, którzy zostali wiceprezesami, Bartosz Mielcarek, nowy skarbnik, oraz Karolina Kmieć, wybrana na stanowisko sekretarza.
 
Do Sądu Naczelnego wybrano Bogusława Gosza, Adama Wojtasiewicza oraz Karola Wiszniewskiego. W skład Centralnej Komisji Rewizyjnej weszli natomiast Jerzy Paśko, Stanisław Wojtera, Jacek Spendel, Seweryn Szwarocki oraz Marcin Kamiński.
 
Po długich dyskusjach na temat ewentualnych zmian w Statutucie, wprowadzono jedną  z proponowanych poprawek.
 
Po zamknięciu obrad Konwentu, KoLibranci przeszli do nieoficjalnej części spotkania, czyli świętowania wyboru nowego Prezesa ;)