Spotkanie – stan wojenny – mniejsze zło, czy wojna z narodem?

 Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie nowego projektu stowarzyszenia KoLiber. W ramach cyklu „KoLiber Historia” planujemy spotkania o tematyce historycznej mające na celu popularyzację historii XX wieku, promowanie najnowszych badań i dyskusję na temat kluczowych problemów najnowszej historii Polski.
 
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18:30 przy ulicy Brackiej 20a kl.IV lokal 108. Dotyczyć będzie wprowadzenia stanu wojennego i kolejnej rocznicy tego wydarzenia.  Jako prelegenci wystąpią dr Tadeusz Ruzikowski i Jacek Pawłowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
 
Dr Tadeusz Ruzikowski otrzymał nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę pt. “Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983″. Została ona wręczona 10 kwietnia 2010 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jacek Pawłowicz zajmuje stanowisko kierownika Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym oprócz wysłuchania prelekcji gości będzie okazja do dyskusji i zadawania pytań prelegentom.
 
ZAPRASZAMY
 
http://historia.koliber.org/