Andrzej Gniadkowski

Na tatarskim szlaku

Kruszyniany - Mekka polskich Tatarów to mała wioska w powiecie sokólskim, gdzie stoi jeden z dwóch najstarszych meczetów w obecnych granicach Polski. Jeden z symboli I Rzeczypospolitej, która w tak różny od dzisiejszej Europy sposób radziła sobie z wielokulturowością na swoich terenach.
Czytaj całość

Wyklęci i resztki honoru

My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor – mówił w sejmie w maju 1939 roku Józef Beck.
Czytaj całość