Arkadiusz Jałowiec

Kronenberg – bohater nieromantyczny

Przypadająca na 24 marca 2012 r. dwusetna rocznica urodzin to idealna okazja, aby przypomnieć postać niedocenianą w polskiej historii i zarazem bardzo znaczącą z uwagi na swoje dokonania i zasługi dla postępu cywilizacyjnego Polski pod zaborami, ojca polskiego kapitalizmu – Leopolda Kronenberga.
Czytaj całość