Bartosz Gromko

Coraz mniej Wyklęci

Żołnierze Wyklęci - termin pierwszy raz użyty jako tytuł wystawy na Uniwersytecie Warszawskim w 1993 roku. Określenie to zostało rozpowszechnione przez książkę Jerzego Ślaskiego- żołnierza oddziału Mariana Bernaciaka „Orlika”. Termin jest szeroki i obejmuje żołnierzy wielu organizacji (AK, WiN, NSZ i innych) prowadzących walkę przeciwko sowietyzacji Polski. Dziś nadal pamięć o żołnierzach II konspiracji nie może przebić się do świadomości zbiorowej Polaków. Można w ciemno zakładać, że jakakolwiek sonda uliczna potwierdziłaby tę tezę. Jednak pojawiają się pierwsze oznaki, że ten stan rzeczy może się wkrótce zmienić. To szczególnie ważne w kontekście bezustannych dążeń skrajnej lewicy do wybielenia „Polski Ludowej” i jej beneficjentów.
Czytaj całość