Krystian Żelazny

Kiedy Polska się odradzała…

Czytaj całość

My Naród

Czytaj całość

Pozycja ustrojowa głowy państwa we współczesnych monarchiach europejskich - cz.3.

Czytaj całość

Pozycja ustrojowa głowy państwa we współczesnych monarchiach europejskich - cz.2.

Czytaj całość

Pozycja ustrojowa głowy państwa we współczesnych monarchiach europejskich - cz.1.

Powiedzą niektórzy, iż monarchie już dawno przeminęły, pozostawiwszy po sobie tylko piękne wspomnienia zachowane w baśniach i legendach. Wydawałoby się także, że rzeczą naturalną jest fakt nadania w obecnych czasach każdemu nowopowstałemu państwu charakteru republikańskiego. Jednak rzeczywistość okazuje się całkiem inna.
Czytaj całość