Rafał Mamok

Muzułmanie we Francji

We Francji wyznawcy Allacha stanowią drugą co do wielkości grupę wyznaniową i na 56 mln ludności ich liczbę szacuje się między 4 a 5 mln. Są to oficjalne dane, jednak faktyczna ich liczba może sięgać 8 mln, razem z nielegalnymi imigrantami, co stanowi 7% całej populacji. Pojawienie się religii muzułmańskiej na terenie Francji ma związek z jej kolonialną przeszłością, szczególnie na terenie Afryki Północnej (dlatego większość francuskich muzułmanów stanowią Maghrebańczycy – ok. 3 mln) oraz zapotrzebowaniem na siłę roboczą, szczególnie po drugiej wojnie światowej.
Czytaj całość