Organizator:
Partnerzy:
http://www.fmw.org.plhttp://www.gazetapolska.plhttp://www.sw.org.plhttp://www.horyzonty.euhttp://www.krzyk.org.plhttp://www.ego.riki.plhttp://www.pokolenie.org.plhttp://www.polskaliberalna.nethttp://www.powiernictwo-polskie.pl
Sz. P. Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP

Szanowny Panie Ministrze!

My, członkowie Stowarzyszenia KoLiber, z niepokojem przyglądamy się eskalacji konfliktu w Gruzji. Pragniemy wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej, której wojska naruszyły integralność terytorialną niepodległego i suwerennego państwa, jakim jest Republika Gruzji.

Słowa prezydenta FR Dmitrija Miedwiediewa, twierdzącego, iż zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i federalnym ustawodawstwem jako prezydent FR ma obowiązek bronić życia i godności rosyjskich obywateli, bez względu na to, gdzie się znajdują, budzą w nas oburzenie. Przytoczona argumentacja wprost odwołuje się do niechlubnych kart historii, takich jak mowa A. Hitlera po traktacie monachijskim, mająca uzasadnić aneksję Sudetów czy oficjalne stanowisko Związku Sowieckiego w dniu agresji na Polskę w 1939 roku. Uważamy takie działania za niedopuszczalne.

Republika Gruzji, uzyskawszy ponownie niepodległość w 1992 roku, nie po raz pierwszy spotyka się z ingerencją Rosji w jej wewnętrzne sprawy. Od czasu rozpadu Zawiązku Sowieckiego z podobnym problemem miało do czynienia wiele państw z byłego ?bloku wschodniego?: Polska, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia, jednak tym razem ingerencja przerodziła się w zbrojny konflikt. Integralność terytorialna niepodległego państwa gruzińskiego jest powszechnie zaakceptowana na drodze porozumień międzynarodowych i rosyjska agresja jest całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Wyrażamy obawę, iż kolejne działania zbrojne ze strony Federacji Rosyjskiej w niestabilnym rejonie Kaukazu, mogą przynieść eskalację liczby ofiar wśród ludności cywilnej po obu stronach konfliktu.

Pragniemy wyrazić swe gorące poparcie dla niepodległej Republiki Gruzji i jej obywateli, w tym również mieszkańców Osetii Południowej, w tych trudnych dla nich dniach. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do podjęcia wszelkich międzynarodowych podjęcia wszelkich pokojowych działań, prowadzących do jak najszybszego załagodzenia konfliktu i poszanowania integralności terytorialnej naszego sojusznika.

Załączamy wyrazy szacunku.