Powrót do strony głównej
 

 Z życia KoLibra
 Informacje
 Historia
 Dołącz do nas
 O nas
 Sekcje KoLibra
 Zmiany na stronie


 Statut
 Misja
 Deklaracja ideowa
 

 Białystok
 Gorzów Wielkopolski
 Jawor
 Katowice
 Kraków
 Płock
 Poznań
 Szczecin
 Tarnow
 Toruń
 Warszawa

Spis oddziałów
 

 Słowo od Prezesa
 Władze
 Skrzydła KoLibra
 Członkowie
 Friends
 KoLibrowe Gadu-Gadu
 

 Poczta Kolibra
 Księga Gości
 Forum otwarte
 Forum wewnętrzne
 SIW
 
  CZAT () środy 21.00

Stosunki Międzynarodowe


 


K. L. O. C.
czyli Kanon Lektur Oczytanego Człowieka

K.L.O.C. to zestaw książek, które każdy szanujący się wolnościowiec powinien znać, nie tyle ze względu na ich wolnościowy charakter (nie wszystkie z nich da się zaliczyć do nurtu k-l), ale ze względu na wkład, jaki wniosły w rozwój określonej dziedziny. Prosimy o propozycje uzupełnienia poniższej listy. Kontakt: kloc@koliber.org

Acton, John
"Historia wolności"

Barber, Benjamin
"Dżihad kontra MacŚwiat"

Bastiat, Frederic
"Prawo"

Bentham, Jeremy
"Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa"

Besancon, Alain
"Przekleństwo wieku"

Burke, Edmund
"Rozważania o rewolucji we Francji"

Chesterton, Gilbert Keith
"Dla sprawy"
"Ortodoksja"

Courtois, Stéphane i inni
"Czarna księga komunizmu"

Dzielski, Mirosław
"Bóg, wolność, własność"
"Odrodzenie ducha - budowa wolności: pisma zebrane"

Engels, Fryderyk
"Położenie klasy robotniczej w Anglii"

Erazm z Rotterdamu
"Pochwała głupoty"

Friedman, David
"Machinery of freedom"

Friedman, Milton
"Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych"
"Kapitalizm i wolność"
"Polityka i tyrania: Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności"
"Tyrania status quo"
"Wolny wybór"

Fukuyama, Francis
"Koniec historii"

Gan-Ganowicz, Rafał
"Kondotierzy"

Grocjusz, Hugo
"O prawie wojny i pokoju", "O wolnoœci mórz"

Hayek, Friedrich August von
"Droga do zniewolenia"
"Indywidualizm i porządek ekonomiczny"
"Intelektualiści a socjalizm"

"Konstytucja wolności"

Hobbes, Thomas
"Lewiatan"

Keynes, John Maynard
"Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza"

Kisielewski, Stefan
"Abecadło Kisiela"

Klein, Naomi
"No logo"

Koneczny, Feliks
"O sprawach ekonomicznych"

Kwaśnicki, Witold
"Zasady gospodarki rynkowej"

Legutko, Ryszard
"Spory o kapitalizm"
"Nie lubię tolerancji"

Leon XIII
"Rerum novarum"

Limbaugh, Rush
"Właściwy porządek rzeczy"

Locke, John
"Dwa traktaty o rządzie"

Łagowski, Bronisław
"Liberalna kontrrewolucja"

Łysiak, Waldemar
"Stulecie kłamców"
"Dobry", "Lepszy", "Najlepszy"
"Statek"

Machiavelli, Nicola
"Książe"

Mill, John Stuart
"O wolności"

Miłosz, Czesław
"Umysł zniewolony"

Mises, Ludwig von
"Biurokracja"
"Ekonomia i polityka"
"Human Action"
"Liberalizm w tradycji klasycznej"
"Mentalność antykapitalistyczna"
"Interwencjonizm"

Monteskiusz
"O duchu praw"

Neuhaus, Richard
"Biznes i Ewangelia"

Novak, Michael
"Duch demokratycznego kapitalizmu"

Nozick, Robert
"Anarchia, państwo, utopia"

Oakeshott, Michael
"Wieża Babel i inne eseje"

Orwell, George
"Rok 1984"

Pipes, Richard
"Własność i wolność"

Podhoretz, Norman
"Dlaczego byliśmy w Wietnamie"

Rand, Ayn
"Atlas shrugged"
"Cnota egoizmu"

Reymont, Władysław
"Ziemia obiecana"

Rifkin, Jeremy
"Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej"

Rybarski, Roman
"O narodzie, ustroju i gospodarce"

Schmitt, Carl
"Teologia polityczna i inne pisma"

Scholland, Ken
"Przygody Jonatana Poczciwego: odyseja wolnego rynku"

Smith, Adam
"Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów"

Spinoza, Baruch
"Traktat polityczny"

Ślipko, Tadeusz
"Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia?

Tocqueville, Alexis de
"O demokracji w Ameryce"

Tyrmand, Leopold
"Cywilizacja Komunizmu"

Weber, Max
"Polityka jako zawód i powołanie"
"Etyka protestancka a duch kapitalizmu"

 

 Wiadomości
 Oświadczenia
 Dokumenty
 Notki prasowe
 Zdjęcia
 

 K. L. O. C.
 Recenzje
 Piórem KoLibrantów
 

 Zapisz się na KoListę
 Wypisz się z KoListy
 

 Ciekawe strony
 Gadżety
 Twórcy strony
 Mapa serwisu
 FAQ
 

Stona prokapitalistyczna

Poczytaj.PL

Internetowe muzeum Polski Ludowej

Young Conservatives

 
Tadeusz Klimowicz

 
Stop Korupcji!

 

 
© 2001 Miłosz A. Lodowski from Araneo s.c., Wszelkie prawa zastrzeżone