Powrót do strony głównej
 
Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber

 Z życia KoLibra
 Informacje
 Historia
 Dołącz do nas
 O nas
 Sekcje KoLibra
 Zmiany na stronie


 Statut
 Misja
 Deklaracja ideowa
 

 Białystok
 Gorzów Wielkopolski
 Jawor
 Katowice
 Kraków
 Płock
 Poznań
 Szczecin
 Tarnow
 Toruń
 Warszawa

Spis oddziałów
 

 Słowo od Prezesa
 Władze
 Skrzydła KoLibra
 Członkowie
 Friends
 KoLibrowe Gadu-Gadu
 

 Poczta Kolibra
 Księga Gości
 Forum otwarte
 Forum wewnętrzne
 SIW
 
  CZAT () środy 21.00

Stosunki Międzynarodowe


 


Oświadczenia


 

Warszawa, 12 września 2001 roku

Przyjaciele Amerykanów - List Otwarty

Akt terroru jakiego byliśmy wczoraj świadkami to owoc nienawiści. Nienawiści do systemu, który dał siłę i potęgę społeczeństwu amerykańskiemu, w którym wolność i godność człowieka są wartościami naczelnymi.

Polacy mają w stosunku do Ameryki szczególny dług wdzięczności. Amerykanom zawdzięczamy upadek komunizmu w Polsce, pomoc gospodarczą po tym wydarzeniu, wsparcie w naszych działaniach na arenie międzynarodowej. O tym jak Polacy postrzegają Stany Zjednoczone świadczyć może dziesięć milionów naszych rodaków, którzy wybrali ziemię Amerykańską na swoją ojczyznę.

Wyrazem ciepłego stosunku Polaków do Ameryki było chociażby najcieplejsze w Europie przyjęcie, z jakim spotkał się podczas ostatniej wizyty prezydent Bush. Zachowania Polaków stały wtedy w silnym kontraście z reakcjami innych społeczeństw europejskich.

W obliczu tak wielkiego nieszczęścia jakie dotknęło w ostatnich dniach Stany Zjednoczone nie możemy stać obojętnie. Po raz kolejny powinniśmy pokazać, że Polacy są przyjaciółmi Amerykanów.

Dlatego Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber zaprasza wszystkich Polaków do wyrażenia solidarności w bólu z Amerykanami. Będziemy składać znicze i kwiaty pod ambasadą Iraku, aby jednocześnie dać wyraz oburzeniu wywołanemu poparciem przez ten kraj barbarzyńskich zamachów. Zaczniemy dzisiaj, o godzinie 19.00 na ulicy Dąbrowieckiej 9A (Warszawa, Saska Kępa)

Mamy nadzieję, że na nasz apel odpowie jak największa liczba Polaków. Amerykanie są potężnym narodem, przezwyciężą samodzielnie obecny kryzys. Potrzebują w chwili obecnej przede wszystkim wsparcia duchowego. Chcemy im je dać.

Przemysław Wipler
prezes SKL KoLiber
Stanisław Wojtera
wiceprezes SKL KoLiber


 

 
 

Warszawa, 26 maja 2001 roku

Uchwała Konwentu SKL KoLiber

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber wyraża zadowolenie z podpisania porozumienia Platformy Obywatelskiej i Unii Polityki Realnej umożliwiającego start członkom UPR z list PO, i deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy kandydatom UPR startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych. 
 

Warszawa, 11 stycznia 2001 roku

List otwarty do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej

Panie Prezydencie!

My niżej podpisani, powołując się na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, w sytuacji, gdy obowiązujące prawo nie pozwala nam wyrazić naszego zdania na drodze referendum, apelujemy do Pana o podjęcie wszystkich przewidzianych prawem działań w celu zreformowania Polskich Sił Zbrojnych przez zniesienie obowiązkowej służby wojskowej i stworzenie nowoczesnych zawodowych sił zbrojnych.

sygnatariusze listu
m. in. władze SKL KoLiber 
 

Warszawa, maj 2000 roku

Stanowisko Stowarzyszenia KoLiber w sprawie ministerialnej regulacji odpłatności za usługi internetowe

W zwišzku z zapowiedziami ministra Szyszki (12 maja 2000) w sprawie sposobów popularyzacji światowej sieci internet, Stowarzyszanie Konserwatywno-Liberalne KoLiber uważa, że ministerialne regulacje i nakazy w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych co do wysokości pobieranych przez nich opłat za dostarczanie usług internetowych jest rozwišzaniem nietrafionym.

Stowarzyszenie KoLiber uważa, że tylko dopuszczenie prawdziwej konkurencji na rynku usług internetowych może spowodować rzeczywisty spadek cen za usługi dostępowe.

Apelujemy więc o jak najszybsze zlikwidowanie monopolistycznej pozycji Telekomunikacji Polskiej S.A. i dopuszczanie oraz wydawanie koncesji na przesyłanie danych firmom prywatnym.


 

 Wiadomości
 Oświadczenia
 Dokumenty
 Notki prasowe
 Zdjęcia
 

 K. L. O. C.
 Recenzje
 Piórem KoLibrantów
 

 Zapisz się na KoListę
 Wypisz się z KoListy
 

 Ciekawe strony
 Gadżety
 Twórcy strony
 Mapa serwisu
 FAQ
 

Stona prokapitalistyczna

Poczytaj.PL

Internetowe muzeum Polski Ludowej

Young Conservatives

 
Tadeusz Klimowicz

 
Stop Korupcji!

 

 
© 2001 Miłosz A. Lodowski from Araneo s.c., Wszelkie prawa zastrzeżone