Skrzydła KoLibra


Skrzydła KoLibra to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana członkom stowarzyszenia. Cele oraz kryteria wyboru laureatów Skrzydeł KoLibra określają ppkt. 2 i 3 regulaminu nagrody (pełny tekst regulaminu znajduje się tutaj):

§2
Celem przyznawania nagrody Skrzydła KoLibra jest uhonorowanie wysiłków laureata w pracy dla dobra organizacji oraz zachęcenie młodszych członków stowarzyszenia do wzmożonej działalności na tym polu.
§3
Nagrodę Skrzydła KoLibra przyznaje się członkom KoLibra za wkład w rozwój Stowarzyszenia, działanie dla jego dobra i dawanie swą postawą przykładu pozostałym członkom.


Nagroda przyznawana jest dorocznie i jest nieprzechodnia - nie można wywalczyć jej więcej niż jeden raz. Idealny kandydat nie piastuje wysokich funkcji w stowarzyszeniu, jest młody i wciąż się rozwija, zaś jego działalność nie tylko tworzy nową jakość oraz trwałe podstawy rozwoju naszej organizacji, ale też obejmuje swym zasięgiem cały kraj, nie zaś jedynie teren macierzystego oddziału.

Skrzydła KoLibra towarzyszą nam niemal od początku działalności. W grudniu 2000 roku ówczesny zarząd postanowił przyznawać doroczną nagrodę za ofiarną i skuteczną pracę na rzecz rozwoju stowarzyszenia. Wybór padł na młodego wiceprezesa oddziału warszawskiego Łukasza Wróbla. Rok 2001 był tak obfitujący w różnorakie sukcesy, że nie sposób było przyznać tylko jednej pary skrzydeł. Nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursową podzielili się więc M. Lodowski z Krakowa oraz J. Szafader i A. Wojtasiewicz z Warszawy. To dzięki nim PR oraz marketing KoLibra wywindowane zostały na prawdziwie profesjonalny poziom. Członkowie KoLibra - prócz trójki laureatów - do nagrody nominowali także Julisza Czajkowskiego z Poznania oraz Agnieszkę Zawadzką i Bartosza Witwickiego z Wrocławia.
Skrzydła Kolibra za rok bieżący przyzna na początku 2003 roku Kapituła złożona z dotychczasowych czterech laureatów Skrzydeł KoLibra. Idźmy wszyscy w ich ślady!

 
Dotychczasowi laureaci nagrody Skrzydła KoLibra:
2001 Miłosz A. Lodowski za stworzenie strony WWW oraz logo, co znacząco poprawiło PR KoLibra.
Jacek Szafader za stworzenie SIWu, którego owoce będziemy konsumować przez wiele lat.
Adam Wojtasiewicz za koordynacje WFC i pracę przy innych projekach dzięki którym zaistnieliśmy w ogólnopolskich mediach.
2000 Łukasz Wróbel za wkład w rozszerzenie pola działalności KoLibra w wymiarze lokalnym