Powrót na stronę główną
Misja | Deklaracja | Statut | Władze in Polishin Englishin Germanin Spanishin Frenchin Belorussian
Strona startowa
Powrót
O serwisie
Napisz do nas
Dołącz do nas

Władze Stowarzyszenia KoLiber


ZARZĄD GŁÓWNY
PREZES
Magdalena Murawska

Urodzona w 1979 r. w Warszawie. Absolwentka LXIV LO im. S.I Witkiewicza "Witkacego". Obecnie studentka V roku Andragogiki (edukacja dorosłych) Uniwersytetu Warszawskiego. Pisze pracę magisterską z psychologii człowieka dorosłego. W KoLibrze od maja 2002. Od kwietnia 2003 Prezes Oddziału Warszawskiego KoLibra. Z zamiłowania aktorka, zdobywczyni licznych nagród na Przeglądach Teatralnych. Uwielbia gotować. Czas wolny najchętniej spędza w ukochanej Bułgarii przy bałkańskich rytmach i niezastąpionej rakiji.


WICEPREZES
Jacek Spendel

Urodzony w 1985 r. w Katowicach. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Obecnie student I roku socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Jeden z założycieli Oddziału KoLibra w Katowicach, jego skarbnik w okresie od maja 2003 r. do czerwca 2004 r. Aktualnie (od czerwca 2004 r.) pełni funkcję prezesa oddziału. Założyciel Klubu Libertariańskiego w Katowicach. Minarchista - zwolennik modelu państwa ultraminimum, nastawionego tylko i wyłącznie na obronę życia, wolności i własności. Główne zainteresowania: polityka, historia najnowsza, muzyka, piłka nożna oraz wycieczki rowerowe. Uwielbia podróżować, poznawać nowe kultury (również pod względem kulinarnym). Weekendy lubi spędzać na imprezach w gronie znajomych.


SKARBNIK
Artur Dziambor

Lat 22. Student II roku Zarządzania na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Specjalizacja: Zarządzanie i Marketing. W latach 1998 - 2002 (dwie kadencje) Przewodniczący Sejmiku Uczniowskiego Miasta Gdyni. W latach 2001 - 2003 Marszałek Pomorskiego Sejmiku Samorządów Uczniowskich. Reprezentant Województwa Pomorskiego na Młodzieżowym Parlamencie Państw Nadbałtyckich (Baltic Youth Assembly) w 2000 oraz 2002 roku. Prezes oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber. Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. Członek Unii Polityki Realnej. Założyciel oraz pierwszy Prezez Stowarzyszenia "Młodzi dla Gdyni" (www.e-gdynia.com). W wolnych chwilach prezenter w internetowym Radiu FB OnLine (www.radiofb.com). Wielki miłośnik książek Graham'a Masterton'a, filmów z Sandrą Bullock oraz muzyki Prince'a.


SEKRETARZ
Andrzej Oszmian | www.oszmian.pl

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od momentu powstania Stowarzyszenia KoLiber uczestniczył w spotkaniach jako sympatyk. W marcu 2001 roku podpisał deklarację członkowską i tym samym formalnie wstąpił do Stowarzyszenia. Jesienią 2001 roku objął funkcję Sekretarza Oddziału Warszawskiego KoLibera. Po Konwencie 15 grudnia 2001 został powołany na stanowisko Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber.


CZŁONEK
Michał Bełbot

Urodzony 01.10.1985 r. w Gdańsku. Absolwent IX LO im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Obecnie student II roku Historii i I roku Archeologii na Uniwersytecie Gdańskim. W KoLibrze od ponad 4 lat. W 2004/2005 pełnił funkcję wiceprezesa oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber. Założyciel Naukowego Koła Młodych Polityków UG i jego aktualny prezes. Od 2004 r. kapitan drużyny koszykówki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.


CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Jerzy Paśko

Urodzony w 1977 r. w Warszawie. Absolwent XLI LO im. Joachima Lelewela oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. na aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od października 1999 r. członek Unii Polityki Realnej, a od lutego 2000 r. - członek KoLibra. W okresie kwiecień 2003 - grudzień 2004 przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału warszawskiego KoLibra. Szczęśliwie żonaty od 2002 r. Zainteresowania - historia (w szczególności słuszna sprawa Południa), planszowe gry wojenne, fizyka. Odznaczenia: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia.WICEPRZEWODNICZĄCY
Artur Polak

Urodzony w 1979 r. w Wyszkowie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Wyszkowie. W młodych latach aktywny piłkarz (Bug Wyszków). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek finanse i bankowość. W czasie studiów aktywny działacz studencki: sekretarz zarządu uczelnianego NZS, członek Koła Naukowego Finansów Samorządowych i Podatków. Organizator dziesiątek imprez, konferencji, spotkań, wykładów. Zajęcia na uczelni łączył z pracą jako dziennikarz prasy lokalnej i studenckiej. Po ukończeniu studiów w Poznaniu powrócił do rodzinnego Mazowsza. Obecnie mieszka w Warszawie, jest doktorantem w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów. Zajmuje się kwestiami związanymi z finansami publicznymi, samorządem terytorialnym i polityką mieszkaniową. W Stowarzyszeniu KoLiber od grudnia 2001 r. Przez rok członek Komisji Rewizyjnej oddziału poznańskiego. Od 2004 roku członek oddziału warszawskiego. Na konwencie KoLibra w grudniu 2003 r. wybrany do Centralnej Komisji Rewizyjnej. Od grudnia 2004 roku zastępca przewodniczącego CKR. Zainteresowania: piłka nożna (ulubione drużyny: Legia Warszawa, Manchester United) historia, polityka, ekonomia, muzyka jazzowa i klasyczny rock, bieganie (jeżeli czas pozwala dziennie przebiega około 10 km).CZŁONEK
Wojciech Bartelski

Urodzony w 1977 roku w Warszawie. Absolwent V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (specjalność ekonomia międzynarodowa). Obecnie doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN. Od 1998 roku członek Akademickiego Stowarzyszenia Konserwatywno Liberalnego, m.in. pełnił funkcję skarbnika. W KoLibrze od początku, członek zarządu (sekretarz) w latach 2000-2001, wiceprezes 2001-2002, członek CKR od 2002. Współautor zjednoczenia ASKL oraz KoLibra. Członek Unii Polityki Realnej, od listopada 2002 roku skarbnik Rady Głównej. W październiku 2002 wybrany do Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z listy KW Prawo i Sprawiedliwość. Publikuje w "Najwyższym Czasie!". Zainteresowania naukowe: obieg pieniężny, systemy walutowe, inflacja, ekonomia psychologiczna. Hobby: genealogia, szachy, językoznawstwo.CZŁONEK
Marcin Bonicki

Urodzony w 1978 roku. W KoLibrze od samego początku, a nawet dłużej, bo od stycznia 1999 roku. W CKR tylko nieco krócej. Z wykształcenia i zawodu prawnik, absolwent UW. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie dotyczącym gospodarowania nieruchomościami. Ale ma w dorobku i projekt ustawy o likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu państwa, który to projekt trafił pod obrady Sejmu. Współpracuje z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców oraz Krajowym Forum Przedsiębiorczości. Od 2002 roku jest radnym Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, przez rok był jej najmłodszym przewodniczącym.CZŁONEK
Marcin Horała

Urodzony w 1981 roku. Absolwent III LO w Gdyni, a następnie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Student IV roku prawa na UG. Pracuje w dziale informatyki Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. W KoLibrze od konwentu założycielskiego, był m. in. założycielem Oddziału Trójmiasto, oraz wiceprezesem Zarządu Głównego. Wieloletni członek UPR (m. in. członek Rady Głównej). Obecnie w partii Prawo i Sprawiedliwość – zastępca pełnomocnika powiatowego PiS w Gdyni. Od 2003 r. radny Rady Dzielnicy Gdynia-Chylonia. Działa również w Stowarzyszeniu Młodzi dla Gdyni i we wspólnocie Wiara i Światło przy parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Gdyni-Chyloni (pomoc osobom niepełnosprawnym). Hobby to oczywiście polityka, a poza tym kino, książki historyczne, długie nocne rozmowy rodaków oraz pyszne obiady przygotowywane przez żonę.


SĄD NACZELNY

PRZEWODNICZĄCY
dr Tomasz Grochulski

Urodzony w 1950 r. Tymczasowy i samozwańczy prezes Sekcji Geriatrycznej KoLibra. Absolwent Wydziału Fizyki UW, pracownik Instytutu Fizyki PAN, czasowo oddelegowany do lepiej płatnej pracy w Zarządzie Dzielnicy Warszawa Żoliborz. W okresie wojny jaruzelsko-polskiej umiarkowanie aktywny opozycjonista. Od 1994 w UPR (ostatnio wybrany do Rady Głównej). Od dwóch lat członek Kolibra. Hobby - żeglarstwo, góry, zbieranie grzybów (i konsumpcja!).SĘDZIA
Marcin Motylewski

Urodzony w roku, w którym Milton Friedman otrzymał Nagrodę Nobla, student socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, dziennikarz. Od czerwca 2000 r. regularnie współpracuje z prasą lokalną ("Życie Kutna", "Środek Polski", a obecnie "Puls Kutna" i "Nasze Miasto Płock"). Pracownik Studenckiego Radia "Żak" 2000-2002, gdzie prowadził audycję satyryczną oraz społeczno-polityczno-ekologiczną. Deklarację członkowską KoLibra podpisał na I Konwencie w maju 2000 r. Wiceprezes Oddziału Łódzkiego 2001-2003. W grudniu 2003 r. wybrany do Sądu Naczelnego. Członek UPR od 1999 r. Zainteresowania: polska polityka, media, psychologia, historia.SĘDZIA
Stanisław Wojtera

Urodzony w 1977, pochodzi z Warszawy. Ukończył XI L.O. im. M. Reya. Uczęszczał do szkół muzycznych I i II stopnia, w klasie skrzypiec. Jest absolwentem wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował historię na UW. Był stypendystą Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. Włada językiem angielskim i hiszpańskim. Jest współautorem publikacji naukowej dotyczącej historii PRL oraz autorem licznych publikacji prasowych. Założyciel Sekcji Młodzieżowej UPR Warszawski KoLiber, która później przerodziła się w Stowarzyszenie KoLiber. Dwukrotnie wybrany na Prezesa KoLibra, obecnie członek Sądu Naczelnego. Od 1999 roku pełnił funkcję Sekretarza Generalnego UPR. W listopadzie 2002 roku został wybrany na prezesa partii i pełnił tę funkcję do lipca 2005. Wraz z bardzo dużą częścią członków odszedł z UPR po rozłamie jakiego dokonał Janusz Korwin-Mikke zakładając "Platformę JKM". Obecnie członek PiS. Jest członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, w którym pełnił funkcję członka Rady Głównej. Radny Rady miasta stołecznego Warszawy.


Biblioteka
K.L.O.C.
Recenzje
Piórem KoLibrantów
Komunikacja
FORUM
Poczta
KoLibrowe
Gadu - Gadu

Sonda
Czy uda się przeprowadzić pełną lustrację?
Lista mailingowa
Zapisz/Wypisz się z KoListy
Serwis
FAQ (Pomoc)
Przydatne adresy
Ciekawe strony
Przydatne adresy
Partnerzy
Konferencja

Marsz Kapitalizmu

Muzeum Powstania Warszawskiego

Strona ProKapitalistyczna

Young Conservatives

Konferencja Kraków   Copyright © wrzesień 2003. All rights reserved. Design by Kreator,  WEBMASTER