ORGANIZERS

PARTNERS

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w obozie LIBERTY CAMP organizowanym przez Fundację PAFERE Polska jest rejestracja na obóz przez specjalny formularz zgłoszeniowy ze strony www.paferecamp.koliber.org w dziale REJESTRACJA.

Całkowity koszt uczestnictwa w obozie wynosi 590,00 zł, 150,00 euro lub 200,00$.

Cena obejmuje 6 noclegów na terenie ośrodka oraz pełne wyżywienie (bez ognisk, które będą dodatkowo płatne). Cena nie obejmuje również transportu na miejsce obozu. Każdy uczestnik musi dotrzeć na miejsce obozu we własnym zakresie. Dokładne informacje na temat dojazdu z Piotrkowa Trybunalskiego wraz z lokalnymi mapami jak trafić do ośrodka otrzymają wszyscy w pełni zarejestrowani uczestnicy obozu.

Po rejestracji otrzymacie mailem potwierdzenie zgłoszenia. Od tego momentu w ciągu 7 dni należy dokonać zaliczki w wysokości 290,00 zł na konto Fundacji PAFERE Polska. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, rejestrację uważa się za nieaktualną. Drugą ratę w wysokości 300,00 zł należy wpłacić na konto organizatora do 31 sierpnia 2010 r. Brak wpłaty do tego terminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w obozie. Wpłacone zaliczki nie będą odsyłane. Osoby niepełnoletnie chętne do udziału w obozie są zobowiązane do przedstawienia pisemnego zaświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na uczestnictwo i odpowiedzialności cywilno-prawnej nad niepełnoletnim. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny, a także odwołania całego obozu w przypadku gdy nie zostanie zarejestrowana minimalna liczba uczestników. W przypadku odwołania, wszystkie zaliczki zostaną odesłane na konta w ciągu 7 dni od daty odwołania obozu. Za jakiekolwiek szkody i straty materialne na miejscu obozu uczestnicy ponoszą odpowiedzialność indywidualną.