Najbliższe spotkanie oddziału

Zapraszamy na najbliższe spotkanie oddziału!

Już 25 czerwca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Restauracja "U Artystów"

Do zobaczenia!


Spotkanie oddziału!

Data: 28 maja (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt mejlowy: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2014 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2014/04/09/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 17:30 (pierwszy termin), 18:30 (drugi termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do OKR.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Spotkanie oddziału

Data: 26 marca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


SPOTKANIE PRZEŁOŻONE!

Spotkanie z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym się nie odbędzie i jest przełożone na poniedziałek
24 lutego na godzinę 18:00.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w poniedziałek!


Zapraszamy na pierwsze po sesji spotkanie oddziału!

Data: 19 lutego (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Władze miasta przychyliły się do naszego stanowiska w sprawie pchlego targu na Zatorzu!

Otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta na nasze oświadczenie w sprawie pobierania opłat na pchlim targu na Zatorzu:

Sz. P.
Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału
Stowarzyszenia KoLiber
PL.3132.4.2013

W nawiązaniu do Pana pisma w sprawie poboru opłaty targowej od osób
handlujących na stadionie KKS „Warmia” w Olsztynie, uprzejmie wyjaśniam.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z inicjatywy Prezydenta Olsztyna,
Rada Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2013 r. podjęła Uchwałę Nr
XLVI/760/13 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Olsztyna Nr XXIX/518/12 w
sprawie opłaty targowej, zgodnie z którą rozszerzono katalog miejsc, w
których będą obowiązywały stawki takie jak dla sprzedaży dokonywanej na
terenie targowisk przy ul. Kolejowej, ul. Towarowej, ul. Grunwaldzkiej, ul.
Bp. T. Wilczyńskiego o obszar położony pomiędzy ulicami Rataja, Sybiraków,
Wojska Polskiego, Oficerską i Bydgoską. Wprowadzenie zmiany spowoduje
obniżenie stawki opłaty targowej z 29 zł na 4 zł dla sprzedaży dokonywanej z
ziemi, ręki, kosza, wózka, koszyka, wieszaka, która dominuje na terenie
„pchlego targu”. W zależności od tego czy sprzedaż będzie dokonywana ze
stołu, ławy, stoiska, pojazdu samochodowego będą miały zastosowanie stawki
odpowiednio 10 zł i 24 zł, a od sprzedaży choinek, chryzantem i zniczy - 40
zł.
Ponadto pragnę zaznaczyć, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, pomimo swojego władztwa na terenie danej gminy, nie ma
dowolności we wprowadzaniu preferencji podatkowych. W art. 19 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z
2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawodawca upoważnił radę gminy jedynie
do stanowienia zwolnień ściśle przedmiotowych. Podkreślenia wymaga fakt, że
przy konstruowaniu uchwał w sprawie zwolnień, o których mowa, nie można
wskazywać chociażby pośrednio podmiotów, które zostaną objęte zwolnieniem.
Nawet jeżeli treść uchwały określa, że wprowadza się zwolnienia przedmiotowe,
ale w rzeczywistości mogą z nich korzystać konkretni podatnicy na podstawie
kryterium przedmiotowego, to takie postanowienia wykraczają poza zakres
przyznanych radzie gminy uprawnień.
Podjęte przez władze Gminy Olsztyn działania mają na celu pogodzenie Państwa
oczekiwań w zakresie poboru opłaty targowej na terenie „pchlego targu” na
stadionie KKS „Warmia” z przywołanymi powyżej przepisami prawa oraz
oczekiwaniami innych podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach
miejskich.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyn


Delegat wybrany!

Walne Zebranie Oddziału wybrało delegata na Konwent Stowarzyszenia. Został nim KoLega Łukasz Łupiński.
Gratulujemy!


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 17 listopada 2013 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2013/11/17/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
2 grudnia 2013 roku (poniedziałek), godz. 17:00 (I termin), 18:00 (II termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegata na Konwent Stowarzyszenia Koliber.
5. Wybór delegata na Konwent.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Zostań naszym mecenasem!

Informujemy, że jest możliwość wsparcia finansowego działań naszego oddziału. Stowarzyszenie KoLiber jest organizacją która utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn prywatnych darczyńców, dlatego ważna jest dla nas każda złotówka. Wspierając nas masz pewność, że nie będzie ona zmarnowana.

Program Mecenat:
http://www.koliber.org/dzialmedia/dla-mediow/decyzje-prezesa/2837-rusza-program-mecenat

Dane do przelewu:
VWBank Direct 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001
Stowarzyszenie KoLiber
ul. Mińska 62/74
03-828 Warszawa
W tytule należy wpisać "Na cele statutowe oddziału Olsztyn"


Oświadczenie Zarządu Oddziału Olsztyn w sprawie pobierania opłat na pchlim targu na Zatorzu

My, członkowie Stowarzyszenia KoLiber stanowczo sprzeciwiamy się planom pobierania opłat od targujących na pchlim targu na stadionie Warmii na Zatorzu.
Opłata w wysokości 29 zł dla większości targujących to połowa, lub nawet ponad połowa zarobku z całego dnia. Próba wyegzekwowania tej kwoty spowoduje, że wielu handlujących wycofa się z handlu, co faktycznie doprowadzi do zamknięcia targu.
W sytuacji, w której możliwe są dwa warianty- pierwszy, w którym organy miasta pobierają opłaty co spowoduje zamknięcie targu i drugi- nie są pobierane opłaty, w związku z tym nie wpływają do miejskiej kasy, ale zostają w kieszeni mieszkańców- zdecydowanie popieramy drugą opcję. Powinno zostać to wzięte pod uwagę, ponieważ Urząd Miasta i podległe mu struktury powinny służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie.
Nierozważna polityka miasta może zniszczyć cenne przejawy aktywności
i przedsiębiorczości mieszkańców i zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek działań w innych dziedzinach.
Oczekujemy, że obecna sytuacja skłoni do przemyślenia postępowania miasta nie tylko w dziedzinie opłat targowych, ale całej polityki podatkowej.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału

Olsztyn, dnia 22 października 2013 roku


Spotkanie oddziału

Zapraszamy na spotkanie oddziału!

Data: 15 października (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowych gości prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwia to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Spotkanie przy piwie

Ostatnie przed wakacjami spotkanie oddziału już jutro (poniedziałek) godzina 18:00. Miejsce zbiórki- pod sklepem Rast na Kortowie.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków!


Spotkanie oddziału

21 maja, godz. 17.00 (Biblioteka UWM, antresola)

Nowych gości prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwia to odnalezienie się w budynku Biblioteki.

Zapraszamy!


WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Czas: 24 kwietnia 2013, 15:30 I termin, 16:30 II termin (w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).
Miejsce: Olsztyn, Aleja Warszawska 26
Przypominamy wszystkim uprawnionym,
zapraszamy również osoby, które chcą jeszcze wstąpić do Stowarzyszenia.
Żeby zapobiec problemom związanych z znalezieniem się, prosimy o wcześniejszy kontakt.


Spotkanie oddziału

Już jutro (wtorek), 17:00 biblioteka UWM (antresola)
Zapraszamy szczególnie tych, którzy są zainteresowani podjęciem działalności w Stowarzyszeniu.


OCTOBER BABY w Olsztynie

darmowy hosting obrazków
Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Persona Humana
i Ruch Światło- Życie Archidiecezji Warmińskiej
zapraszają na pokazy filmu "October Baby" w Olsztynie

"19 – letnia Hannah świeżo upieczona studentka zawsze była outsiderem. Zawsze czuła się inna i mimo wielkich ambicji oraz ogromnego talentu aktorskiego w głębi duszy żywiła przeświadczenie, że nigdy nie powinna przyjść na świat. Z powodu nasilających się problemów zdrowotnych (fizycznych oraz psychicznych) rodzice decydują się wyznać jej straszliwą prawdę. Dziewczyna doznaje szoku, bowiem jej dotychczasowe życie okazało się kłamstwem. Nie dość, że została adoptowana, to jeszcze urodziła się w wyniku źle przeprowadzonej aborcji. Rozżalona Hannah postanawia udać się w podróż do Nowego Orleanu wraz ze swoim przyjacielem Jasonem, jego dziewczyną i nieprzystosowanym społecznie kierowcą rozpadającego się vanu. Wszyscy bawią się świetnie poza 19 – latką, która postanawia wykorzystać możliwość udania się do miejsca swoich narodzin, aby odszukać swoją biologiczną matkę..."(filmweb.pl)

10.III 18.00 - Instytut Kultury Chrześcijańskiej, ul. Kopernika 47, (obok kościoła NSPJ)
11.III 19.00 – Sala pod kościołem przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej ul. Pana Tadeusza 16
12.III 17.30 - kino Awangarda, Plac Jana Pawła II (vis-a-vis Ratusza)
13.III 18.00 - Oratorium przy par. Chrystusa Redemptora, ul. Wyszyńskiego 11

Na pokazach będą zbierane podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską pro-life „Jeden z Nas”

ZAPRASZAMY!


OLSZTYN- trwają prace nad reaktywacją Oddziału

Chcesz działać? Masz poglądy konserwatywno- wolnorynkowe? Bliskie są Ci wartości, które prezentujemy- dołącz do nas! Szukamy młodych (i nie tylko) ludzi, którzy są w stanie- tak jak napisał Rafał Ziemkiewcz w ?Myślach nowoczesnego endeka? -poświęcić na działanie cztery godziny w tygodniu.
Od tego ile nas będzie, zależy ile będziemy w stanie wspólnie zrobić.
Zgłoszenia oraz kontakt w razie wszelkich pytań i wątpliwości: lukaszlupinski91@wp.pl
Zapraszamy!


Terminy spotkań w kwietniu

image
-26 kwietnia, godz. 17.00 (Biblioteka UWM, antresola)

Nowych gości prosimy o uprzedni kontakt mailowy (olsztyn(at)koliber.org). Ułatwia to odnalezienie się w gmachu Biblioteki.


EMERYTALNA KATASTROFA - wykład otwarty prof. Roberta Gwiazdowskiego

darmowy hosting obrazkówIlość wiadomości: mało (10) | średnio (20) | wszystkie