Najbliższe spotkanie oddziału

Zapraszamy na najbliższe spotkanie oddziału!

Już 25 czerwca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Restauracja "U Artystów"

Do zobaczenia!


Spotkanie oddziału!

Data: 28 maja (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt mejlowy: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2014 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2014/04/09/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 17:30 (pierwszy termin), 18:30 (drugi termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do OKR.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Spotkanie oddziału

Data: 26 marca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


SPOTKANIE PRZEŁOŻONE!

Spotkanie z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym się nie odbędzie i jest przełożone na poniedziałek
24 lutego na godzinę 18:00.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w poniedziałek!


Zapraszamy na pierwsze po sesji spotkanie oddziału!

Data: 19 lutego (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Władze miasta przychyliły się do naszego stanowiska w sprawie pchlego targu na Zatorzu!

Otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta na nasze oświadczenie w sprawie pobierania opłat na pchlim targu na Zatorzu:

Sz. P.
Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału
Stowarzyszenia KoLiber
PL.3132.4.2013

W nawiązaniu do Pana pisma w sprawie poboru opłaty targowej od osób
handlujących na stadionie KKS „Warmia” w Olsztynie, uprzejmie wyjaśniam.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z inicjatywy Prezydenta Olsztyna,
Rada Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2013 r. podjęła Uchwałę Nr
XLVI/760/13 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Olsztyna Nr XXIX/518/12 w
sprawie opłaty targowej, zgodnie z którą rozszerzono katalog miejsc, w
których będą obowiązywały stawki takie jak dla sprzedaży dokonywanej na
terenie targowisk przy ul. Kolejowej, ul. Towarowej, ul. Grunwaldzkiej, ul.
Bp. T. Wilczyńskiego o obszar położony pomiędzy ulicami Rataja, Sybiraków,
Wojska Polskiego, Oficerską i Bydgoską. Wprowadzenie zmiany spowoduje
obniżenie stawki opłaty targowej z 29 zł na 4 zł dla sprzedaży dokonywanej z
ziemi, ręki, kosza, wózka, koszyka, wieszaka, która dominuje na terenie
„pchlego targu”. W zależności od tego czy sprzedaż będzie dokonywana ze
stołu, ławy, stoiska, pojazdu samochodowego będą miały zastosowanie stawki
odpowiednio 10 zł i 24 zł, a od sprzedaży choinek, chryzantem i zniczy - 40
zł.
Ponadto pragnę zaznaczyć, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, pomimo swojego władztwa na terenie danej gminy, nie ma
dowolności we wprowadzaniu preferencji podatkowych. W art. 19 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z
2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawodawca upoważnił radę gminy jedynie
do stanowienia zwolnień ściśle przedmiotowych. Podkreślenia wymaga fakt, że
przy konstruowaniu uchwał w sprawie zwolnień, o których mowa, nie można
wskazywać chociażby pośrednio podmiotów, które zostaną objęte zwolnieniem.
Nawet jeżeli treść uchwały określa, że wprowadza się zwolnienia przedmiotowe,
ale w rzeczywistości mogą z nich korzystać konkretni podatnicy na podstawie
kryterium przedmiotowego, to takie postanowienia wykraczają poza zakres
przyznanych radzie gminy uprawnień.
Podjęte przez władze Gminy Olsztyn działania mają na celu pogodzenie Państwa
oczekiwań w zakresie poboru opłaty targowej na terenie „pchlego targu” na
stadionie KKS „Warmia” z przywołanymi powyżej przepisami prawa oraz
oczekiwaniami innych podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach
miejskich.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyn


Delegat wybrany!

Walne Zebranie Oddziału wybrało delegata na Konwent Stowarzyszenia. Został nim KoLega Łukasz Łupiński.
Gratulujemy!


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 17 listopada 2013 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2013/11/17/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
2 grudnia 2013 roku (poniedziałek), godz. 17:00 (I termin), 18:00 (II termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegata na Konwent Stowarzyszenia Koliber.
5. Wybór delegata na Konwent.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Zostań naszym mecenasem!

Informujemy, że jest możliwość wsparcia finansowego działań naszego oddziału. Stowarzyszenie KoLiber jest organizacją która utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn prywatnych darczyńców, dlatego ważna jest dla nas każda złotówka. Wspierając nas masz pewność, że nie będzie ona zmarnowana.

Program Mecenat:
http://www.koliber.org/dzialmedia/dla-mediow/decyzje-prezesa/2837-rusza-program-mecenat

Dane do przelewu:
VWBank Direct 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001
Stowarzyszenie KoLiber
ul. Mińska 62/74
03-828 Warszawa
W tytule należy wpisać "Na cele statutowe oddziału Olsztyn"


Oświadczenie Zarządu Oddziału Olsztyn w sprawie pobierania opłat na pchlim targu na Zatorzu

My, członkowie Stowarzyszenia KoLiber stanowczo sprzeciwiamy się planom pobierania opłat od targujących na pchlim targu na stadionie Warmii na Zatorzu.
Opłata w wysokości 29 zł dla większości targujących to połowa, lub nawet ponad połowa zarobku z całego dnia. Próba wyegzekwowania tej kwoty spowoduje, że wielu handlujących wycofa się z handlu, co faktycznie doprowadzi do zamknięcia targu.
W sytuacji, w której możliwe są dwa warianty- pierwszy, w którym organy miasta pobierają opłaty co spowoduje zamknięcie targu i drugi- nie są pobierane opłaty, w związku z tym nie wpływają do miejskiej kasy, ale zostają w kieszeni mieszkańców- zdecydowanie popieramy drugą opcję. Powinno zostać to wzięte pod uwagę, ponieważ Urząd Miasta i podległe mu struktury powinny służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie.
Nierozważna polityka miasta może zniszczyć cenne przejawy aktywności
i przedsiębiorczości mieszkańców i zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek działań w innych dziedzinach.
Oczekujemy, że obecna sytuacja skłoni do przemyślenia postępowania miasta nie tylko w dziedzinie opłat targowych, ale całej polityki podatkowej.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału

Olsztyn, dnia 22 października 2013 roku


Spotkanie oddziału

Zapraszamy na spotkanie oddziału!

Data: 15 października (wtorek)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowych gości prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwia to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Spotkanie przy piwie

Ostatnie przed wakacjami spotkanie oddziału już jutro (poniedziałek) godzina 18:00. Miejsce zbiórki- pod sklepem Rast na Kortowie.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków!


Spotkanie oddziału

21 maja, godz. 17.00 (Biblioteka UWM, antresola)

Nowych gości prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwia to odnalezienie się w budynku Biblioteki.

Zapraszamy!


WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Czas: 24 kwietnia 2013, 15:30 I termin, 16:30 II termin (w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).
Miejsce: Olsztyn, Aleja Warszawska 26
Przypominamy wszystkim uprawnionym,
zapraszamy również osoby, które chcą jeszcze wstąpić do Stowarzyszenia.
Żeby zapobiec problemom związanych z znalezieniem się, prosimy o wcześniejszy kontakt.


Spotkanie oddziału

Już jutro (wtorek), 17:00 biblioteka UWM (antresola)
Zapraszamy szczególnie tych, którzy są zainteresowani podjęciem działalności w Stowarzyszeniu.


OCTOBER BABY w Olsztynie

darmowy hosting obrazków
Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Persona Humana
i Ruch Światło- Życie Archidiecezji Warmińskiej
zapraszają na pokazy filmu "October Baby" w Olsztynie

"19 – letnia Hannah świeżo upieczona studentka zawsze była outsiderem. Zawsze czuła się inna i mimo wielkich ambicji oraz ogromnego talentu aktorskiego w głębi duszy żywiła przeświadczenie, że nigdy nie powinna przyjść na świat. Z powodu nasilających się problemów zdrowotnych (fizycznych oraz psychicznych) rodzice decydują się wyznać jej straszliwą prawdę. Dziewczyna doznaje szoku, bowiem jej dotychczasowe życie okazało się kłamstwem. Nie dość, że została adoptowana, to jeszcze urodziła się w wyniku źle przeprowadzonej aborcji. Rozżalona Hannah postanawia udać się w podróż do Nowego Orleanu wraz ze swoim przyjacielem Jasonem, jego dziewczyną i nieprzystosowanym społecznie kierowcą rozpadającego się vanu. Wszyscy bawią się świetnie poza 19 – latką, która postanawia wykorzystać możliwość udania się do miejsca swoich narodzin, aby odszukać swoją biologiczną matkę..."(filmweb.pl)

10.III 18.00 - Instytut Kultury Chrześcijańskiej, ul. Kopernika 47, (obok kościoła NSPJ)
11.III 19.00 – Sala pod kościołem przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej ul. Pana Tadeusza 16
12.III 17.30 - kino Awangarda, Plac Jana Pawła II (vis-a-vis Ratusza)
13.III 18.00 - Oratorium przy par. Chrystusa Redemptora, ul. Wyszyńskiego 11

Na pokazach będą zbierane podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską pro-life „Jeden z Nas”

ZAPRASZAMY!


OLSZTYN- trwają prace nad reaktywacją Oddziału

Chcesz działać? Masz poglądy konserwatywno- wolnorynkowe? Bliskie są Ci wartości, które prezentujemy- dołącz do nas! Szukamy młodych (i nie tylko) ludzi, którzy są w stanie- tak jak napisał Rafał Ziemkiewcz w ?Myślach nowoczesnego endeka? -poświęcić na działanie cztery godziny w tygodniu.
Od tego ile nas będzie, zależy ile będziemy w stanie wspólnie zrobić.
Zgłoszenia oraz kontakt w razie wszelkich pytań i wątpliwości: lukaszlupinski91@wp.pl
Zapraszamy!


Terminy spotkań w kwietniu

image
-26 kwietnia, godz. 17.00 (Biblioteka UWM, antresola)

Nowych gości prosimy o uprzedni kontakt mailowy (olsztyn(at)koliber.org). Ułatwia to odnalezienie się w gmachu Biblioteki.


EMERYTALNA KATASTROFA - wykład otwarty prof. Roberta Gwiazdowskiego

darmowy hosting obrazków


Terminy spotkań w lutym

image
-7 lutego, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)

-28 lutego, godz. 17.00 (Biblioteka UWM, antresola)

Nowych gości prosimy o uprzedni kontakt mailowy (olsztyn(at)koliber.org). Ułatwia to odnalezienie się w gmachu Biblioteki.

Zapraszamy!


1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych

Olsztyńskie obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się o godz. 18.00 w auli I LO (ul. Mickiewicza 6). Odbędzie się tam spotkanie z Grzegorzem Braunem oraz wyświetlenie filmu "Towarzysz Generał idzie na wonę".

Następnie uczestnicy przejdą pod Sąd Okręgowy w Olsztynie, gdzie zapadały wyroki na bojowników o wolną Polskę.

Serdecznie zapraszamy.


UWAGA! Zmiana godziny i miejsca spotkania z Leszkiem Żebrowskim i Wojciechem Muszyńskim

Spotkanie odbędzie się w sobotę (18.02.12) o godz. 14.30 w Hotelu Park.

Za zmiany bardzo przepraszamy


NSZ - Kim byli? O co walczyli?

darmowy hosting obrazków
Serdecznie zapraszamy na pasjonującą lekcję historii. 18 lutego naszymi gośćmi będą dwaj pracownicy IPN: Leszek Żebrowski i Wojciech Muszyński. Panowie poprowadzą wykład o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i ich działalności.

Czas: 18 lutego, godz. 14.00
Miejsce: Olsztyn, Biblioteka Główna UWM (ul. Oczapowskiego 12B), sala nr 307

Zapraszamy!


Terminy spotkań w styczniu

image

9 stycznia, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)
23 stycznia, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)

Zapraszamy!


Wesołych świąt!

image
Boże, daj wama szczęście na te łuroczyste święta, cobyśta w szczęściu i zdroziu drugich doczekali.

Do siego roku!


Terminy spotkań w listopadzie i grudniu

image
25 listopada, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)
6 grudnia, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)

Zapraszamy!


Spotkanie z Kombatantami

Z okazji Święta Niepodległości naszymi gośćmi będą: Kpt. Jerzy Kochanek - powstaniec warszawski oraz Kpt. Mirosław Reszko - żołnierz AK i NSZ.


CZAS: Środa, 16 listopada, godz. 17.00,
MIEJSCE: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (ul. Kurta Obitza 1), sala nr 102.

ZAPRASZAMY!!!


Walne Zebranie Oddziału

Na podstawie art. 71. Statutu Stowarzyszenia KoLiber w zw. z art. 7. Regulaminu Oddziału Olsztyn zwołane zostało Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej:

I. Termin: 7 listopada 2011 roku, godz. 17:00 (pierwszy termin),
godz. 18:00 (drugi termin - w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

II. Miejsce: Biblioteka UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b)

III. Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie prezesa i członków zarządu z działalności oddziału.
6. Dyskusja i pytania do prezesa oraz członków zarządu.
7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału Olsztyn.
8. Wybór Prezesa Oddziału Olsztyn.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów Oddziału Olsztyn na konwent Stowarzyszenia KoLiber.
10. Wybór delegatów oddziału na konwent.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Terminy spotkań w październiku

image
13 października, godz. 15:00 (Biblioteka UWM, antresola)
28 października, godz. 17:00 (Biblioteka UWM, antresola)

Zapraszamy!


Cena Państwa

image
Zapraszamy do lektury głośnego raportu Instytutu Globalizacji "Cena Państwa", którego autorem jest członek naszego oddziału - Marek Łangalis.

Raport dostępny tutaj.


Wakacje!

image
Informujemy, iż działalność naszego oddziału w okresie wakacyjnym będzie ograniczona.

W razie potrzeby, prosimy o kontakt: olsztyn@koliber.org


Terminy spotkań w maju

image
9 maja, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Wesołych Świąt!

image
"Wielkanocne biją dzwony
Poprzez Warmii żyzne niwy.
Przez zoranych pól zagony
Płynie głos ich - dźwięk szczęśliwy.
Zmartwychwstania hymn to błogi,
Co zanosi w ludzkie progi
Pozdrowienie: Alleluja! Alleluja!"
(Maria Zientara Malewska, 1923)


NIE dla zamknięcia Awangardy

image
Członkowie olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber pragną przyłączyć się do apelu o pozostawienie Kina Awangarda w kamienicy przy ul. Stare Miasto 23.

Naszym zdaniem funkcjonujące w tym miejscu od stu lat kino, powinno być taktowane jako zabytek i podlegać ochronie prawnej.

Tym samym uważamy wniosek Stowarzyszenia Borussia skierowany do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie Awangardy do rejestru zabytków za w pełni zasadny.


Terminy spotkań w kwietniu

image
18 kwietnia, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Planecie 11

image

W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zapraszamy na spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim.

Spotkanie odbędzie się dnia 12 kwietnia o godz. 18.00 w Planecie 11.


Echa wizyty Grzegorza Brauna w Olsztynie


Relację oraz zdjęcia z otwartego spotkania z Grzegorzem Braunem można znaleźć na portalu Olsztyn24.

Zdjęcia ze spotkań w bibliotece UWM oraz w LO I można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.


Spotkanie otwarte z Grzegorzem BraunemSerdecznie zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Braunem - reżyserem, publicystą, zdeklarowanym monarchistą; autorem i współautorem m.in. filmów dokumentalnych: „Wielka ucieczka cenzora”, „Plusy dodatnie, plusy ujemne”, „TW Bolek”, „Defilada zwycięzców”, „Marsz wyzwolicieli”, „Towarzysz generał”, oraz ponad tuzina filmów z cyklu „Errata do biografii”, który ostatnio zniknął z tzw. ramówki TVP1.

Spotkanie będzie połączone z projekcją najnowszego filmu Grzegorza Brauna "Eugenika - w imię postępu". Film opowiada o zapomnianych projektach "ulepszenia" gatunku ludzkiego, które przed stu laty zrobiły zawrotną karierę w USA. I o tym, jak z pozoru niewinne "postępowe" teorie utorowały drogę ludobójczej praktyce reżimu narodowo-socjalistycznego w Niemczech. Mowa także o udziale Polaków w międzynarodowym ruchu eugenicznym i o tym, dlaczego eugeniczne projekty inżynierii społecznej nie zostały ostatecznie w Polsce zalegalizowane. Wychodząc od zapomnianej lub wstydliwie przemilczanej historii film trafia w samo centrum współczesnej kontrowersji wokół procedury zapłodnienia pozaustrojowego (tzw. in vitro). Głównym narratorem filmu jest amerykański badacz, Edwin Black, autor książki: "Wojna przeciw słabym".

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 18:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (ul. Mickiewicza 6).


Rzeczpospolita o KoLibrze

image
W weekendowej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł "Coraz odważniej kpią z premiera", w którym znaleźć można wypowiedź jednego z członków olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber.

Artykuł dostępny tutaj.


Terminy spotkań w marcu

image
14 marca, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)
28 marca, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Poczuj się jak pączek w maśle!

image
Stowarzyszenie KoLiber i Unia Polityki Realnej serdecznie zapraszają wszystkich olsztynian na pączki.

Zaczynamy: 3 marca, o godz. 15:00 pod klatką nr 5 przy ul. Prostej.

Postawmy razem na wolny rynek i poczujmy się jak pączki w maśle!


Relacja z obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych


1 marca dokładnie o godz. 18:00 członkowie Stowarzyszenia KoLiber i Unii Polityki Realnej spotkali się pod budynkiem dawnego Wojskowego Sądu Rejonowego, w którym wydawano wyroki śmierci na działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego.

W blasku pochodni ułożono ze zniczy napis „1951”, który symbolizuje datę roczną dokonania egzekucji na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po odmówieniu krótkiej modlitwy i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, działacze obu organizacji przystąpili do rozdawania przechodniom ulotek informujących o działalności podziemia antykomunistycznego na terenie Warmii i Mazur.

Uroczystość wzbudziła zainteresowanie kilku lokalnych mediów.

Relacja fotograficzna dostępna w naszejgalerii zdjęć.


Dzień Żołnierzy Wyklętych

image
Dzień 1 marca został ustanowiony przez polskiego ustawodawcę Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

W związku z tym, 1 marca br., o godzinie 18.00 spotykamy się wraz z członkami Unii Polityki Realnej pod budynkiem Sądu Okręgowego, przy ul. Dąbrowszczaków 44, aby upamiętnić Bohaterów, zapalając symboliczny znicz w jednym z miejsc prześladowań Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do wspólnej celebracji.


Koło naukowe POLITEA zaprasza do współpracy

imageZapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy ze współtworzonym przez nas przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Kołem Naukowym Filozofii Państwa i Prawa „Politea”.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prezesem koła – Cezarym Romanowskim (cz.romanowski@gmail.com).


Terminy spotkań w lutym

image
16 lutego, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)
28 lutego, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Kampania społeczna: UWOLNIJMY POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!


Terminy spotkań w styczniu

image
Z powodu zbliżającej się sesji w tym miesiącu spotykamy się tylko raz:

- 17 stycznia, godz. 17:00, ul. Prosta 5/6


Zapraszamy!


Wesołych Świąt!

image
Wszystkim naszym sympatykom życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że spędzicie je Państwo w rodzinnym gronie, a przy wigilijnym stole nie zabraknie nikogo.


Do siego roku!


Rusza oddziałowa galeria zdjęć

image
Od dzisiaj w menu po prawej stronie znajdziecie Państwo link do galerii oddziału olsztyńskiego.
Już wkrótce pojawią się nowe albumy.

Zapraszamy do oglądania!


Echa spotkania z Kamilem Cebulskim

image W poniedziałek odbyło się organizowane przez nas otwarte spotkanie z Kamilem Cebulskim - młodym milionerem.
Informacje o tym wydarzeniu pojawiły się między innymi w Gazecie Olsztyńskiej, Olsztyn24 oraz TVP Olsztyn.
Młody milioner udzielił również wywiadu, którego będzie można posłuchać w audycji ekonomicznej Tak czy Nie w czterech programach z tej serii.
Zapraszamy do czytania i oglądania.


ALTERNATYWNA LEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Oddział Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber zaprasza na:

„ALTERNATYWNĄ LEKCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Organizowaną przez nas lekcję poprowadzi wyjątkowy gość:

Kamil Cebulski – filantrop, najmłodszy polski milioner, właściciel firmy ESC Poland, kilkunastu sklepów i serwisów internetowych. Pierwszą firmę zarejestrowała mu mama, ponieważ był wówczas niepełnoletni. Już w liceum zarabiał więcej niż dyrektor jego szkoły.

Wykład odbędzie się:

13 grudnia, godz. 18:00
Aula LO I w Olsztynie, ul. Mickiewicza 6


ZAPRASZAMY!


Terminy spotkań w grudniu

image
6 grudnia, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)
20 grudnia, godz. 17:30 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Zmiany w Oddziale


Informujemy, że nowym sekretarzem Oddziału został kol. Tomasz Marszelewski.


Nowemu sekretarzowi życzymy powodzenia!


Nasi kandydaci w wyborach samorządowych


Rada Miasta Olsztyn:
Okręg wyborczy nr 1:
- Artur Pabjańczyk, pozycja nr 3. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)
- Cezary Romanowski, pozycja nr 4. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)
- Igor Pawłowski, pozycja nr 5. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)

Okreg wyborczy nr 4:
- Artur Sobiela, pozycja nr 4. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)
- Michał Kulpa, pozycja nr 5. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
Okręg wyborczy nr 2:
- Tomasz Marszelewski, pozycja nr 4. (KWW Wspólnota Samorządowa Prawicy)


Sejmik Województwa Mazowieckiego:
Okręg wyborczy nr 4:
- Witold Giżyński, pozycja nr 5. (KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke)


Terminy spotkań w listopadzie

image
8 listopada, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6) - Walne Zebranie Oddziału
22 listopada, godz. 17:30 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Prawda okazała się zbyt bolesna

image
Dziś w nocy ktoś ukradł antyaborcyjną wystawę „Wybierz życie”. Tym samym zwolennicy aborcji udowodnili, że brak im szacunku nie tylko dla ludzkiego życia, ale też dla własności prywatnej i wolności słowa.

Mamy głęboką nadzieję, że sprawcy zostaną szybko złapani i ukarani.


Popieramy wystawę WYBIERZ ŻYCIE

image
My, młodzi ludzie z olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber popieramy organizatorów wystawy odsłoniętej przy ul. Dybowskiego koło kościoła akademickiego św. Franciszka z Asyżu.

Uważamy, że środki przez Nich powzięte są adekwatne do bronionych przez nich wartości. Zwolennikom aborcji, powołującym się również na prawa człowieka, pragniemy przypomnieć, iż człowiek posiada przede wszystkim prawo do życia.


Walne zebranie członków Oddziału Olsztyn

Na podstawie art. 71 Statutu Stowarzyszenia KoLiber oraz art. 7 Regulaminu Oddziału Olsztyn zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej:

I. Termin: 8 listopada 2010 roku, godz. 17:00 (pierwszy termin),
godz. 18:00 (drugi termin - w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

II. Miejsce: ul. Prosta 5/6.

III. Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Oddziału;
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym;
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym;
4. Przyjęcie porządku obrad w głosowaniu jawnym;
5. Sprawozdania z działalności prezesa i zarządu Oddziału;
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej;
7. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Oddziału ;
8. Dyskusja nad kandydatami;
9. Wybór Prezesa Oddziału w głosowaniu jawnym;
10. Wybór składu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym;
11. Dyskusja na temat wysokości składek członkowskich;
12. Ustalenie wysokości składek członkowski w głosowaniu jawnym;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie obrad.


/-/ Igor Pawłowski
Prezes Zarządu Oddziału Olsztyn
Stowarzyszenia KoLiber


Obchody rocznicy Powstania Węgierskiego

image
Zapraszamy na olsztyńskie obchody rocznicowe wydarzeń z 1956 r. organizowane m.in. przez Ambasadę Republiki Węgierskiej w Polsce oraz Delegaturę IPN w Olsztynie. Odbędą się one 8 października.

Uroczystości obejmą m.in. odsłonięcie ekspozycji "Powstanie węgierskie 1956", prelekcję Pawła Warota oraz projekcję filmu "1956. Wolność i miłość” w reż. Krisztiny Goda.

Szczegóły na stronie IPN.


Terminy spotkań w październiku

image
11 października, godz. 17:30 (ul. Prosta 5/6)
25 października, godz. 17:30 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Razem w kierunku wolności!

image
Nabór 2010 rozpoczęty!

Masz pytanie?
Napisz do nas: olsztyn@koliber.org

Oficjalny plakat akcji dostępny tutaj.


Pierwsze spotkanie po wakacjach!

image
Pierwsze powakacyjne spotkanie olsztyńskiego oddziału KoLibra odbędzie się:

29 września, godz. 17:00 (ul. Prosta 5/6)

Zapraszamy!


Przekazałem, co otrzymałem, czyli kim są tradycjonaliści.

image

Zapraszamy do lektury tekstu KoLegi Michała Kulpy o tradycjonalizmie katolickim pt. "Przekazałem, co otrzymałem, czyli kim są tradycjonaliści".

Tekst dostępny w dziale publicystycznym Debaty.


Stanisław Michalkiewicz w Olsztynie

image
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem w Olsztynie które odbędzie się 17 września 2010 o godz. 17:00 w Ośrodku Badań Naukowych przy ul. Partyzantów 87. Wstęp wolny. Spotkanie organizuje Klub Gazety Polskiej.


Nie trzeba podwyższać podatków! Propozycje reform

image
Zapraszamy do lektury znakomitego artykułu, który ukazał się w tygodniku "Najwyższy Czas!". Autorem tekstu jest KoLega Marek Łangalis z Olsztyna.

Tekst dostępny tutaj.


Ronald Reagan - Żołnierz wolności i jego państwo dobrobytu

image
Zapraszamy do lektury tekstu autorstwa KoLegi Tomasza Marszelewskiego traktującego o polityce gospodarczej byłego prezydenta USA - śp. Ronalda Reagana.

Tekst dostępny na naszym blogu


Polska bez długu

image
Od dzisiaj na stronie internetowej www.dlug.koliber.org można złożyć swój podpis pod petycją do parlamentarzystów.

Celem akcji jest wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu o zakazie uchwalania budżetu deficytowego oraz uświadomienie Polakom jak szkodliwy dla nich jest dług publiczny.

Akcję zainicjował oddział olsztyński.


Przerwa wakacyjna

image

Na czas wakacji zawieszamy nasze spotkania.

Zapraszamy jesienią!


Rusza nasz blog na Debacie!

Zapraszamy do lektury naszego bloga na stronie lokalnego miesięcznika "Debata" link


Terminy czerwcowych spotkań

7 czerwca, godz. 15:30 (ul. Prosta 5/6)
18 czerwca, godz. 18:00 (grill na plaży w Kortowie)

Zapraszamy!


Prezes KoLibra w Olsztynie

23 maja odwiedzi nas prezes KoLibra - Marcin Kamiński.

Z tej okazji organizujemy spotkanie dla członków oddziału oraz wszystkich zainteresowanych, które odbędzie się w pubie Alchemia o godzinie 19.

Serdecznie zapraszamy :)


Terminy majowych spotkań

10 maja, godz. 15:30
24 maja, godz. 15:30

Oba spotkania odbędą się w lokalu
przy ul. Prostej 5/6.


Zapraszamy!


Nasza strona startuje!

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj wszelkie informacje na temat działalności olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia "KoLiber" będzie można odnaleźć na naszej stronie internetowej!Ilość wiadomości: mało (10) | średnio (20) | wszystkie