Spotykamy się co najmniej dwa razy w miesiącu (z wyjątkiem okresu wakacyjnego)

Informacja o terminach najbliższych spotkań jest zamieszczana na forum oraz w dziale „Aktualności”.

Zapraszamy!