Dług publiczny Państwa wynosi obecnie ok. 761 409 931 178 PLN.
Petycję przeciwko zadłużaniu Polaków podpisało już 13161 osób.

kontakt

Kontakt główny:

dlug@koliber.org

Sprawy techniczne:

redaktor@dlug.koliber.org