Dług publiczny Państwa wynosi obecnie ok. 761 409 931 178 PLN.
Petycję przeciwko zadłużaniu Polaków podpisało już 13161 osób.

Jak szacujemy dług publiczny?

Metodologia szacowania długu publicznego (stan na 27.06.2011).

Według danych ministerstwa finansów zadłużenie na koniec roku 2010 wyniosło 747 890,4 mln zł.

Według danych ministerstwa finansów zadłużenie pod koniec marca 2011 wyniosło 778.153,3 mln zł.

 

Nasz licznik symuluje kontynuacje liniowego wzrostu pomiędzy tymi dwiema wartościami.

 

Ostatnia aktualizacja danych - luty 2014. Aktualnie korzystamy z danych na okres od czerwca do grudnia 2013.