Dług publiczny Państwa wynosi obecnie ok. 761 409 931 178 PLN.
Petycję przeciwko zadłużaniu Polaków podpisało już 13161 osób.

Znani o długu

Alexis de Tocqueville:

Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.

Thomas Jefferson:

Na każdym pokoleniu spoczywa obowiązek spłacania swoich długów na bieżąco. Ta zasada, gdyby ją stosować, oszczędziłaby światu połowy wojen.

Immanuel Kant:

W związku z zewnętrznymi zatargami państwa nie powinny być zaciągane żadne długi państwowe.

Michał Wojciechowski:

Deficyt budżetowy jest zamaskowaną formą podatku.

Robert Gwiazdowski:

Dług Publiczny też jest formą opodatkowania obywateli. To podatek od przyszłych pokoleń.

Murray Rothbard:

Kiedy pieniądze pożyczają rządy, nie obiecują własnych pieniędzy, ich własne zasoby nie są zastawem. Rządy nie angażują własnego życia, majątku i honoru spłacając dług — one angażują nasze zasoby.

Krzysztof Rybiński:

Rosnący dług publiczny jest jak rak. Wykryty wcześnie daje się wyleczyć. Zdiagnozowany zbyt późno skazuje pacjenta na wegetację albo na śmierć.