Inicjatywa ,,Smoleńsk - chcemy prawdy!"

Stowarzyszenie Konserwatywno - Liberalne  KoLiber to licealiści, studenci i przedsiębiorcy - młode pokolenie, któremu bliskie są wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne i bezpieczne państwo.

10. kwietnia 2010 r. na zawsze wpisał się w historię Polski. Podczas rocznicowej podróży do Katynia, w katastrofie pod Smoleńskiem, zginął prezydent RP Lech Kaczyński, Jego małżonka Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, w tym szereg wybitnych przedstawicieli elity społeczno-politycznej i militarnej naszego państwa, oficerowie BOR i załoga samolotu.

Szacunek dla ofiar i ich rodzin, polska racja stanu i elementarna uczciwość każą nam dążyć do ujawnienia prawdy o katastrofie i wydarzeniach z nią związanych. W naszej deklaracji ideowej budowanie wolnego społeczeństwa uznaliśmy za działanie pierwszoplanowe, a prawda jest fundamentem wolności. Jest wartością ponadpolityczną, ponad podziałami.

Z tego też powodu powołaliśmy do życia inicjatywę - "Smoleńsk, chcemy prawdy!" , będącej naszym kategorycznym sprzeciwem wobec zachowań władz państwowych oraz licznych mediów głównego nurtu, które noszą znamiona krańcowej nieudolności lub celowego działania na szkodę interesu Polski. Niepokój nasz budzą informacje dotyczące samego przebiegu katastrofy, dotyczące wydarzeń poprzedzających planowaną wizytę w Katyniu i wylot do Smoleńska oraz dotyczące wydarzeń, które miały miejsce już po upadku samolotu.

Okoliczności katastrofy, wbrew podawanym od pierwszych minut informacjom, stają się z każdym dniem coraz bardziej niejasne. Ilość kłamstw, przemilczeń, działań  noszących znamiona dezinformacji, karygodnych zaniechań i sabotażu dawno już przekroczyła jakiekolwiek znane nam w historii III RP rozmiary. Ujawniane fakty każą wątpić w kompetencje i dobrą wolę wielu ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa, za prowadzenie śledztwa smoleńskiego, a także śledztwo to relacjonujących. Niektóre fakty każą nam wprost zadać pytanie: czy Polska jest wciąż krajem suwerennym?

Łączna skala tych zjawisk i obraz kondycji polskiego państwa, jaki się z nich wyłania, znajdują się poza obszarem świadomości większości polskiego społeczeństwa. Katastrofa z wolna przechodzi do historii, ulega zapomnieniu, wyparciu i zbanalizowaniu. Za pośrednictwem mediów głównego nurtu narzucana jest narracja, która nie znajduje oparcia w dostępnych faktach, a wręcz jest w ich świetle coraz mniej wiarygodna. Ogrom niewiedzy, podobnie jak w przypadku długu finansów publicznych, podwyżek podatków czy zagrożenia niezależności energetycznej Polski, czyni nasze społeczeństwo bezbronnym, niezdolnym do formułowania właściwych oczekiwań względem rządzących. Nasza inicjatywa "Smoleńsk - chcemy prawdy!" zmierza do zmiany tego stanu rzeczy. Rozpoczynamy działania, mające pokazać Polakom fakty.

W tym miejscu informować będziemy o kolibrowych działaniach i pomysłach związanych z docieraniem do  smoleńskiej prawdy. Stąd właśnie nazwa inicjatywy: "Smoleńsk - chcemy prawdy!"

W ramach inicjatwy już 10. listopada organizujemy akcję "Czy wiesz, ile nie wiesz?".  Przy wyjściu ze stacji metra Centrum w godzinach 16.00 - 18.00 prowadzić będziemy akcję informacyjną pokazującą fakty dotyczące samej katastrofy oraz działań związanych z jej wyjaśnianiem i opisywaniem.

Zachęcamy wszystkie osoby , środowiska i organizacje do aktywizacji działań na rzecz ujawnienia prawdy o katastrofie smoleńskiej i szerzej - na rzecz powiększania obszaru prawdy w polskim życiu publicznym.

Myśl niezależnie, szukaj prawdy, pomóż ją upowszechniać, wesprzyj nas, a może do nas dołącz. Przekaż tę informację dalej. 

Dziękujemy i zapraszamy.

 

Dla chcących wesprzeć inicjatywę finansowo:

konto bankowe
VWBank Direct 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001
Stowarzyszenie KoLiber
ul. Skarbka z Gór 118A/3
03-287 Warszawa

Dopisek: Darowizna na inicjatywę "Smoleńsk - chcemy prawdy!"

Chcących po prostu wspierać Kolibra odsylamy do http://www.koliber.org/wesprzyj-nas