Kontakt do organizatorówJakub Jęczmyk – koordynator projeku


Karol Rozenberg – Prezes Oddziału Warszawskiego