IV DebataIV Stołeczna Debata Młodych odbędzie się 26.11.2009 o godz. 19:00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w sali 112 w Gmachu Głównym. Temat debaty: "Stany Zjednoczone Europy? Unia Europejska po traktacie lizbońskim." Ekspert - Bronisław Wildstein. Zapraszamy serdecznie!