duze logo stowarzyszenia
ogon koliberka
NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU TRÓJMIASTO

17 grudnia b.r. w gmachu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się Walne Zebranie oddziału Trójmiasto. Cztery tury glosowania były potrzebne, aby wyłonić nowego prezesa oddziału. Po długiej i zaciętej batalii, ostatecznie został nim Mateusz Schmidt, dotychczasowy przewodniczący powołanego przed rokiem koła Wejherowo. Zastąpił na tym stanowisku wielce zasłużonego Michała Bełbota, piastującego prezesurę przez ostatnie dwie kadencje.

Mateusz Schmidt w swojej prezentacji przywołał priorytety swojej działalności, wskazał na otwarcie się na środowisko akademickie, rozwój kół lokalnych, zwłaszcza gdańskiego, współpracę z lokalnym Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii, siłę młodego pokolenia, więcej
komentarze(0) dnia: 25 XII 2009 o godzinie: 13:20 dodał: Bogusław Gosz

Zdrowych, radosnych, rodzinnych...
Tradycyjna, niezmienna i ponadczasowa formuła prostych życzeń bożonarodzeniowych, niechaj pozostanie podstawowym przesłaniem tegorocznych uroczystości. Prywatnie, życzę Wam Drogie KoLeżanki, Drodzy KoLedzy wszystkiego KoLiberalnego z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, oraz nadchodzącego Nowego Roku. Owocnej i satysfakcjonującej pracy.
komentarze(0) dnia: 24 XII 2009 o godzinie: 14:37 dodał: Mateusz Schmidt

STOWARZYSZENIE KOLIBER DOMAGA SIĘ PRZEBIEGU DROGI S6 NA OBSZARZE GMINY SZEMUD ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
STOWARZYSZENIE KOLIBER DOMAGA SIĘ PRZEBIEGU DROGI S6 NA OBSZARZE GMINY SZEMUD ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowany przebieg Trasy Kaszubskiej, łączącej Lębork z Obwodnicą Trójmiasta, budzi duże emocje i coraz więcej wątpliwości dotyczących dobrej woli, gospodarności w wydawaniu publicznych pieniędzy, racjonalności działania i służenia dobru wspólnemu społeczności lokalnych przez urzędników.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o./Gdańsk forsuje budowę wspomnianej drogi wariantem korytarza północnego (na odcinku ok. 7 km od Kamienia do Kielna przy granicy z Bojanem, tworząc obejście południowe Jezior Marchowskich), zwanym WARIANTEM A1.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA w Warszawie 14 lipca 2009 r. wskazała do dalszej realizacji WARIANT A1, opierając się na zdaniem mieszkańców - celowo spreparowanych nieprawdziwych danych, dotyczących liczby wyburzeń, całkowitych kosztów realizacji niektórych wariantów oraz rzekomym poparciu społecznym. W postulowanym przez mieszkańców Kielna i Kieleńskiej Huty przebiegu (zbliżonym do wariantu zaprezentowanego na konsultacjach w styczniu 2008 r.) wyburzeń byłoby jeszcze mniej. więcej
komentarze(0) dnia: 26 VIII 2009 o godzinie: 15:14 dodał: Bogusław Gosz

RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA KOLIBER W TRÓJMIEŚCIE
RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA KOLIBER W TRÓJMIEŚCIE Relacja skrócona z RK nad morzem.

27 czerwca 2009 r. oddział Trójmiasto stał się gospodarzem Rady Krajowej Stowarzyszenia. Czerwcowe ‘eRKi’ nad morzem zaczynają wpisywać się w tradycję Stowarzyszenia. Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele oddziałów: Białystok, Gliwice, Gniezno, Katowice, Lublin, Łódź, Trójmiasto, Warszawa, Włocławek oraz Zarządu Głównego. Rada krajowa stała się okazją do rozpatrzenia wizji działań Stowarzyszenia na kolejne pół roku oraz integracji środowiska.

Gościem specjalnym Rady był prof. UG, dr hab. J. Wendt – geograf, historyk i politolog, autor głośnej w środowisku naukowym publikacji „Geografia władzy w Polsce”. więcej
komentarze(1) dnia: 6 VII 2009 o godzinie: 22:32 dodał: Bogusław Gosz

ZAPROSZENIE - RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA "KOLIBER"
ZAPROSZENIE - RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA
W imieniu zarządu oddziału Trójmiasto oraz zarządu głównego Stowarzyszenia "KoLiber" pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na wydarzenia, towarzyszące Radzie Krajowej Stowarzyszenia "KoLiber" w Trójmieście.

W sobotę, 27 czerwca o 12.30 w auli budynku Oceanografii przy ul. Piłsudskiego 46 w Gdyni odbędzie się 13.15 wykład połączony z dyskusją z prof. UG dr hab. J. Wendtem - geografem politycznym, politologiem i historykiem, "Polityczne uwarunkowania reformy terytorialnej i samorządowej w Polsce w 10 rocznicę wprowadzenia ich w życie".

O 19.00 rozpocznie się OGNISKO środowisk konserwatywnych na Polance Redłowskiej (przy fatalnej pogodzie idziemy do lokalu "Global").

Nie może tam Ciebie zabraknąć!

komentarze(0) dnia: 28 VI 2009 o godzinie: 10:41 dodał: Bogusław Gosz

RADA KRAJOWA STOWARZYSZENIA KOLIBER W TRÓJMIEŚCIE

Gliwice, 08.06.2009

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2009/06/08/CEN/PR/04 o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41. statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie,miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 27 czerwca 2009, godz. 11:00 (pierwszy termin), 12:00 (drugi termin) Miejsce: Trójmiasto

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

1. Otwarcie obrad, lista obecności, wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działań centralnych
4. Konwentu Nadzwyczajnego
5. Omówienie strategii i działań Stowarzyszenia w okresie lipiec - grudzień 2009
6. Oświadczenia dot. wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obradMarek Morawiak

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
komentarze(0) dnia: 26 VI 2009 o godzinie: 10:49 dodał: Bogusław Gosz

DOBRA ZABAWA W STARYM STYLU
DOBRA ZABAWA W STARYM STYLUZapraszamy na dobrą zabawę w starym stylu czyli PRYWATKA KONSERWATYWNA w natarciu.

W CZWARTEK, 30 KWIETNIA, KLUBokawiarnia przy ul. Bema w GDYNI stanie się sposobnością do integracji środowiska z całego Trójmiasta.

Zapraszamy wszystkich sympatyków i osoby o poglądach konserwatywno-liberalnych.
komentarze(0) dnia: 20 IV 2009 o godzinie: 20:39 dodał: Bogusław Gosz

HERBATA Z RED. S. MICHALKIEWICZEM

W sobotę, 18 kwietnia, przed cyklem oficjalnych wykładów oraz spotkań w Gdyni i Gdańsku, siedzibę trójmiejskiego KoLibra zaszczycił Stanisław Michalkiewicz - prawnik, w latach 1991-1993 sędzia Trybunału Stanu, jeden z najwybitniejszych polskich eseistów i publicystów, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, współzałożyciel Unii Polityki Realnej, wykładowca kilku szkół wyższych.

Spotkanie odbyło się w kameralnej, luźnej atmosferze, choć dyskusje z kolibrantami tyczyły się zagadnień poważnych. Fotorelacja ze spotkania autorstwa K. Borowej znajduje się w zakładce galeria.

komentarze(2) dnia: 19 IV 2009 o godzinie: 21:39 dodał: Bogusław Gosz

MIESZKAŃCY WEJHEROWA WALCZĄ O WOLNY HANDEL
MIESZKAŃCY WEJHEROWA WALCZĄ O WOLNY HANDEL
Jak relacjonuje wczorajszy Dziennik Bałtycki: "prawie tysiąc podpisów przeciwko zakazowi handlu po godz. 22 w Wejherowie zebrali członkowie stowarzyszenia KoLiber. Dokumenty już trafiły do radnych, którzy obiecali przemyśleć sprawę".

Treść wspomnianej uchwały publikowaliśmy już na stronie oddziału Trójmiasto. Mieszkańcy wzywają radnych do cofnięcia ich zdaniem niefortunnej decyzji.

- Pragniemy w ten sposób wyrazić nasze ogromne rozczarowanie nieuzasadnionym utrudnieniem życia mieszkańców, jakim jest ograniczenie handlu - mówi Bogusław Gosz, sekretarz oddziału trójmiejskiego stowarzyszenia KoLiber. więcej
komentarze(0) dnia: 18 IV 2009 o godzinie: 15:05 dodał: Bogusław Gosz

DR S. CENCKIEWICZ GOŚCIEM TRÓJMIEJSKIEGO KOLIBRA

W minioną środę gościnne progi biura senator D. Arciszewskiej-Mielewczyk, użyczającej naszemu oddziałowi lokalu, odwiedził dr S. Cenckiewicz, współautor głośnej książki "SB a Lech Wałęsa" oraz autor biografii politycznej T. Katelbacha, były członek komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Spotkanie przeznaczone dla naszych członków spotkało się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

Na spotkaniu poruszano m. in. kwestie związane z treścią publikacji naukowych referenta, problematykę funkcjonowania służb specjalnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, ale też związaną z Bractwem św. Piusa X czy naukową analizą pojęcia interesu narodowego. więcej
komentarze(1) dnia: 18 IV 2009 o godzinie: 14:41 dodał: Bogusław Gosz

KOLIBER ATAKUJE UNIWERSYTET GDAŃSKI
KOLIBER  ATAKUJE UNIWERSYTET GDAŃSKI
"KoLiber atakuje Uniwersytet Gdański" to nie tytuł artykułu w poczytnym tabloidzie czy fragment kroniki policyjnej. Na taki eufemizm pokusił się, tytułując swoje przemyślenia na blogu Socjaldemokracji Polskiej oraz salonie24.pl , jeden z młodych działaczy lewicy. Był to skutek zetknięcia się w przestrzeni publicznej z naszym plakatem, stawiającym wprost pytanie: a czym dla Ciebie jest totalitaryzm?.

Artykuł spotkał się z przyjaznymi Stowarzyszeniu komentarzami innych blogerów, dlatego chcieliśmy podziękować w tym miejscu p. Jędrzejowi Włodarczykowi za sprawienie nam darmowej i, jak widać, skutecznej reklamy. Miło nam również usłyszeć, że możemy stanowić inspirację dla konkurencyjnych ruchów na rynku idei. więcej
komentarze(0) dnia: 9 IV 2009 o godzinie: 11:25 dodał: Bogusław Gosz

LIBERALNY WIELKI BRAT NACJONALIZUJE DZIECI
LIBERALNY WIELKI BRAT NACJONALIZUJE DZIECIKomentarz członek o. Trójmiasto, senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, do planowanej przez rząd kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, puszczającej w niepamięć pojęcie władzy rodzicielskiej.

Stosunkowo cicho i niepostrzeżenie jakiś czas temu przez media przewinęła się informacja o planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu w przemocy w rodzinie. A szkoda bo sprawa zasługuje na to, żeby być o niej mówić. Obok kliku wartościowych zmian przemyca ona niezłe kwiatki – przede wszystkim uprawnienie 15-tysięcznej armii urzędników do zabierania rodzicom dzieci bez zgody a nawet wiedzy sądu.

Oczywiście zdarzają się przypadki rodziców nieodpowiedzialnych, nadużywających władzy rodzicielskiej, rodziców patologicznych. Zło jest immanentnie wpisane w ludzką naturę więc występuje wszędzie tam gdzie jest człowiek – również w rodzinie. Musimy oczywiście z nim walczyć, ograniczać jego pole działania, przeciwdziałać. Zarazem jednak ze świadomością że do końca zwalczyć się go nie da. Zawsze znajdzie się jakaś patologiczna rodzina i nieodpowiedzialni albo i zbrodniczy rodzice. Ale czy to świadczy, że instytucja rodziny jako takiej jest zła?

Być może autorzy tej nowelizacji nigdy expressis verbis nie zgodzili by się z takim poglądem, ale… idee mają konsekwencje. więcej
komentarze(0) dnia: 12 III 2009 o godzinie: 23:30 dodał: Bogusław Gosz

POPRZYJ APEL W SPRAWIE WOLNOŚCI HANDLU W WEJHEROWIE!!
POPRZYJ APEL W SPRAWIE WOLNOŚCI HANDLU W WEJHEROWIE!!
10 lipca 2008 roku weszła w życie kontrowersyjna uchwała nr Vk/XVIII/204/2008 Rady Miasta Wejherowa w sprawie określania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Miasta Wejherowo. Treść uchwały zezwala na prowadzenie działalności handlowej jedynie od godziny 5.00 do 22.00, zakładów usługowych dla ludności zaś od godziny 6.00 do 22.00, godząc w interesy nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim konsumentów – wszystkich mieszkańców miasta oraz ludzi z nim związanych (osób pracujących bądź uczących się w Wejherowie, turystów). Projekt uchwały, będący odpowiedzią na zażalenia wniesione przez środowisko handlowców oraz Stowarzyszenie KoLiber został przez Radę Miasta odrzucony większością głosów.

Sprzeciwiając się wymienionej działalności legislacyjnej samorządu Wejherowa, który próbuje samodzielnie definiować, co jest potrzebą każdego z nas, zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym przez nas apelem. Jeżeli się z nim zgadzasz, ściągnij plik, wydrukuj, zbierz podpisy wśród swoich znajomych i, gdy będziesz miał gotową listę, skontaktuj się z nami. Podpisy pod tą petycją zbierają także byłe wejherowskie sklepy nocne. Tam również możesz go poprzeć! Całość przekażemy Radzie Miasta, widząc w tym jedyną możliwość próby zmiany obecnej sytuacji. Pragniemy, aby tym razem był to nasz wspólny głos – głos mieszkańców Wejherowa!

Tu możesz pobrać petycję: PETYCJA

Poniżej przedstawiamy treść apelu ---> Zgadzasz się z nim - nie zwlekaj!

więcej
komentarze(3) dnia: 2 III 2009 o godzinie: 17:04 dodał: Bogusław Gosz

Starsze wiadomości:
<< 1 2 3 ... 7 8 >>


© 2005-2012 by Jan Roman

male logo kolibra
Koliber trojmiasto
Jesteś Sympatykiem?

Chcesz znać nasze działania na forum społecznym? Chcesz być informowany o inicjatywach Stowarzyszenia KoLiber? Zostaw kontakt - wpisz swój e-mail