duze logo stowarzyszenia
ogon koliberka
STOWARZYSZENIE KOLIBER DOMAGA SIĘ PRZEBIEGU DROGI S6 NA OBSZARZE GMINY SZEMUD ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
STOWARZYSZENIE KOLIBER DOMAGA SIĘ PRZEBIEGU DROGI S6 NA OBSZARZE GMINY SZEMUD ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowany przebieg Trasy Kaszubskiej, łączącej Lębork z Obwodnicą Trójmiasta, budzi duże emocje i coraz więcej wątpliwości dotyczących dobrej woli, gospodarności w wydawaniu publicznych pieniędzy, racjonalności działania i służenia dobru wspólnemu społeczności lokalnych przez urzędników.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o./Gdańsk forsuje budowę wspomnianej drogi wariantem korytarza północnego (na odcinku ok. 7 km od Kamienia do Kielna przy granicy z Bojanem, tworząc obejście południowe Jezior Marchowskich), zwanym WARIANTEM A1.

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA w Warszawie 14 lipca 2009 r. wskazała do dalszej realizacji WARIANT A1, opierając się na zdaniem mieszkańców - celowo spreparowanych nieprawdziwych danych, dotyczących liczby wyburzeń, całkowitych kosztów realizacji niektórych wariantów oraz rzekomym poparciu społecznym. W postulowanym przez mieszkańców Kielna i Kieleńskiej Huty przebiegu (zbliżonym do wariantu zaprezentowanego na konsultacjach w styczniu 2008 r.) wyburzeń byłoby jeszcze mniej.

Ocena poparcia społecznego dokonana przez urzędników również budzi zdumienie. WARIANT A1 stał się całkowitym zaskoczeniem dla społeczności lokalnej - nigdy nie był konsultowany z mieszkańcami, jak też nawet nie wspomniano o nim podczas spotkań informacyjnych, jakie miały miejsce w 2008 r. Również władze gminy Szemud oficjalnie sprzeciwiły się WARIANTOWI A1 ze względu na jego przebieg przez tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz dwukrotną kolizję z drogą powiatową 10206. W WARIANCIE A1 zdegradowane zostaną Wzgórza Kieleńskie (205 m n.p.m.) bezcenne dla przyszłego rozwoju gminy z punktu widzenia agroturystyki, walorów rekreacyjnych i krajobrazowych.

Pierwotny korytarz projektowanej Trasy Lęborskiej widnieje i jest zabezpieczony w Studium Kierunków Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szemud z 2002 roku, w którym od 1978 r. nie dokonano żadnych większych zmian. Jest on także zbliżony do korytarza ujętego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szemud z 2006 r., a także korytarza trasy prezentowanego na konsultacjach w styczniu 2008 r. w Koleczkowie i Bojanie.

Władze Gminy Szemud wskazują do wykorzystania przez GDDKiA oraz projektantów z firmy DHV Polska wspomniany korytarz. Trasa Kaszubska przez wiele lat była planowana na północ od Jezior Marchowskich - z tego powodu ceny gruntów były tam niższe niż w okolicy. W pobliżu planowanej drogi sprzedawano działki rekreacyjne po stosunkowo niskich cenach - jeśli droga zostanie zbudowana w przebiegu forsowanym przez GDDKiA, będą one mogły zostać przekształcone w budowlane, a ich właściciele zyskają wielokrotnie na krzywdzie uczciwych obywateli, którzy do tej pory kupili swoje działki drożej, a zostaną wywłaszczeni lub poszkodowani bardzo bliskim przebiegiem drogi. Kontrowersje budzi fakt, iż spore grunty w tym rejonie, na których prawdopodobnie powstaje kompleks rekreacyjny, posiada jeden z najbogatszych ludzi na północ od Trójmiasta, przy czym wśród właścicieli pobliskich nieruchomości wymienia się również innych przedstawicieli elit samorządowych i politycznych. W świetle wszelkich danych nie widać żadnego wyjaśnienia dla irracjonalnych decyzji urzędników odpowiedzialnych za tę inwestycję.

Wzór dla projektantów i decydentów w wyznaczaniu trasy powinna stanowić gmina Luzino, przez którą przebiega tylko jeden wariant trasy S6, zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który jest społecznie akceptowany, nie budząc żadnych protestów. Podjęcie decyzji o przebiegu drogi S6 w okolicach Kielna naruszałoby zaufanie obywateli do Państwa oraz bezpodstawnie narażałoby tysiące ludzi na straty finansowe oraz moralne. Z wymienionych powodów jako Stowarzyszenie KoLiber apelujemy o przyjęcie do realizacji wariantu drogi wykorzystującego 150 metrowy korytarz zabezpieczony od wielu lat przez gminę Szemud, omijający jeziora Marchowskie od północy i kończący się w Gdyni, ale z jednoczesnym odgałęzieniem do Gdańska. Skróciłoby to drogę dla ruchu z Gdańska i terenów na południe od Gdańska i w ten sposób odciążyłoby zatłoczoną obwodnicę i drogi w Trójmieście.

Zarząd o. Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber

  dnia: 26 VIII 2009 o godzinie: 15:14 dodał: Bogusław Gosz

Dodaj komentarz
nick:
treść:

© 2005-2012 by Jan Roman

male logo kolibra
Koliber trojmiasto
Jesteś Sympatykiem?

Chcesz znać nasze działania na forum społecznym? Chcesz być informowany o inicjatywach Stowarzyszenia KoLiber? Zostaw kontakt - wpisz swój e-mail