Najbliższe spotkanie oddziału

Zapraszamy na najbliższe spotkanie oddziału!

Już 25 czerwca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Restauracja "U Artystów"

Do zobaczenia!


Spotkanie oddziału!

Data: 28 maja (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt mejlowy: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2014 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2014/04/09/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 17:30 (pierwszy termin), 18:30 (drugi termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do OKR.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Spotkanie oddziału

Data: 26 marca (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt: olsztyn@koliber.org Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


SPOTKANIE PRZEŁOŻONE!

Spotkanie z przyczyn technicznych w dniu dzisiejszym się nie odbędzie i jest przełożone na poniedziałek
24 lutego na godzinę 18:00.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w poniedziałek!


Zapraszamy na pierwsze po sesji spotkanie oddziału!

Data: 19 lutego (środa)

Godzina: 18:00

Miejsce: Antresola biblioteki UWM

Nowe osoby prosimy o wcześniejszy kontakt. Ułatwi to odnalezienie się w budynku Biblioteki.


Władze miasta przychyliły się do naszego stanowiska w sprawie pchlego targu na Zatorzu!

Otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta na nasze oświadczenie w sprawie pobierania opłat na pchlim targu na Zatorzu:

Sz. P.
Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału
Stowarzyszenia KoLiber
PL.3132.4.2013

W nawiązaniu do Pana pisma w sprawie poboru opłaty targowej od osób
handlujących na stadionie KKS „Warmia” w Olsztynie, uprzejmie wyjaśniam.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z inicjatywy Prezydenta Olsztyna,
Rada Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2013 r. podjęła Uchwałę Nr
XLVI/760/13 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Olsztyna Nr XXIX/518/12 w
sprawie opłaty targowej, zgodnie z którą rozszerzono katalog miejsc, w
których będą obowiązywały stawki takie jak dla sprzedaży dokonywanej na
terenie targowisk przy ul. Kolejowej, ul. Towarowej, ul. Grunwaldzkiej, ul.
Bp. T. Wilczyńskiego o obszar położony pomiędzy ulicami Rataja, Sybiraków,
Wojska Polskiego, Oficerską i Bydgoską. Wprowadzenie zmiany spowoduje
obniżenie stawki opłaty targowej z 29 zł na 4 zł dla sprzedaży dokonywanej z
ziemi, ręki, kosza, wózka, koszyka, wieszaka, która dominuje na terenie
„pchlego targu”. W zależności od tego czy sprzedaż będzie dokonywana ze
stołu, ławy, stoiska, pojazdu samochodowego będą miały zastosowanie stawki
odpowiednio 10 zł i 24 zł, a od sprzedaży choinek, chryzantem i zniczy - 40
zł.
Ponadto pragnę zaznaczyć, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, pomimo swojego władztwa na terenie danej gminy, nie ma
dowolności we wprowadzaniu preferencji podatkowych. W art. 19 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z
2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawodawca upoważnił radę gminy jedynie
do stanowienia zwolnień ściśle przedmiotowych. Podkreślenia wymaga fakt, że
przy konstruowaniu uchwał w sprawie zwolnień, o których mowa, nie można
wskazywać chociażby pośrednio podmiotów, które zostaną objęte zwolnieniem.
Nawet jeżeli treść uchwały określa, że wprowadza się zwolnienia przedmiotowe,
ale w rzeczywistości mogą z nich korzystać konkretni podatnicy na podstawie
kryterium przedmiotowego, to takie postanowienia wykraczają poza zakres
przyznanych radzie gminy uprawnień.
Podjęte przez władze Gminy Olsztyn działania mają na celu pogodzenie Państwa
oczekiwań w zakresie poboru opłaty targowej na terenie „pchlego targu” na
stadionie KKS „Warmia” z przywołanymi powyżej przepisami prawa oraz
oczekiwaniami innych podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach
miejskich.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyn


Delegat wybrany!

Walne Zebranie Oddziału wybrało delegata na Konwent Stowarzyszenia. Został nim KoLega Łukasz Łupiński.
Gratulujemy!


Walne Zebranie Oddziału

Olsztyn, dnia 17 listopada 2013 roku

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
2013/11/17/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
2 grudnia 2013 roku (poniedziałek), godz. 17:00 (I termin), 18:00 (II termin)
Miejsce:
Olsztyn, antresola biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,
ul. Michała Oczapowskiego 12B

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegata na Konwent Stowarzyszenia Koliber.
5. Wybór delegata na Konwent.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału


Zostań naszym mecenasem!

Informujemy, że jest możliwość wsparcia finansowego działań naszego oddziału. Stowarzyszenie KoLiber jest organizacją która utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn prywatnych darczyńców, dlatego ważna jest dla nas każda złotówka. Wspierając nas masz pewność, że nie będzie ona zmarnowana.

Program Mecenat:
http://www.koliber.org/dzialmedia/dla-mediow/decyzje-prezesa/2837-rusza-program-mecenat

Dane do przelewu:
VWBank Direct 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001
Stowarzyszenie KoLiber
ul. Mińska 62/74
03-828 Warszawa
W tytule należy wpisać "Na cele statutowe oddziału Olsztyn"Ilość wiadomości: mało (10) | średnio (20) | wszystkie