Stołeczne Debaty Młodych to projekt, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie KoLiber, w którym biorą również udział inne organizacje skupiające młodych ludzi. Współorganizatorem IV Debaty jest SKN Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH. Debaty obywają się nie rzadziej niż co 5 tygodni, kolejno na warszawskich uczelniach. Tematy dyskusji dotyczą kwestii gospodarczych, politycznych, a także filozoficznych.

W dyskusji bierze udział po jednej osobie z każdej organizacji. Prócz tego każda organizacja może przyprowadzić widzów, którzy mogą duchowo wspierać swojego reprezentanta.

Głównymi celami projektu są integracja środowiska organizacji młodzieżowych oraz stworzenie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą w miłej atmosferze prowadzić dyskusje, a także przygotować się do dalszych wystąpień publicznych.